Nieuws

Zeewier, oogst van de toekomst

Gepubliceerd op
7 juli 2016

In het project Noord-Zee-Wier-Keten hebben vijf instituten (MARIN, TNO, Deltares, ECN en Wageningen UR) intensief samengewerkt aan een waardeketen van zeewier. De beschikbare expertise van de instituten beslaat de gehele zeewierketen, van productie op offshore locaties tot business cases voor verschillende eindproducten.

Samenwerken blijkt essentieel om de potenties die zeewier biedt te verzilveren. Samenwerken gaat echter niet vanzelf. Er is een gezamenlijk doel voor nodig, complementaire expertises, een wil om samen te werken en de mogelijkheid om tijd te besteden om elkaars taal te leren spreken en je te verdiepen in elkaars kennis. Het samenwerken beperkte zich niet tot de instituten, ook partijen buiten het consortium hebben een essentiƫle bijdrage aan het eindresultaat geleverd.

Download