In dit programma leren de kinderen dat temperatuur niet overal hetzelfde is en hoe wij bij het inrichten van de wijk ingrepen kunnen doen om ons leefklimaat te verbeteren.

Nieuws

Zelf klimaatonderzoek doen met je smartphone

Gepubliceerd op
15 mei 2014

Op 15 mei jl. was de tweede ‘ons klimaat’ practicummiddag voor de kinderen in groep 7 van de Koning Davidschool in Ede. In dit programma leren de kinderen dat temperatuur niet overal hetzelfde is en hoe wij bij het inrichten van de wijk ingrepen kunnen doen om ons leefklimaat te verbeteren. Tijdens deze ontdekkingstocht komen vaardigheden zoals o.a. ruimtelijk inzicht, meetkundige problemen oplossen, onderzoeken van natuurkundige verschijnselen en opstellen van informerende en overtuigende teksten aanbod.

Na een middag theorie en het in kaart brengen van de verschillende klimatologische omstandigheden in de wijk rondom de school, hebben de kinderen allemaal vragen opgedaan. Tijdens de practicummiddag gaan ze onder begeleiding van ouders in kleine groepjes deze vragen onderzoeken. Hierbij zal het eerste half uur worden besteed aan het opstellen van een onderzoeksplan, en daarna trekken ze met een smartphone de wijk in, doen hiermee temperatuurmetingen, om vervolgens hun vragen te kunnen beantwoorden. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen in de slotmiddag de opgedane kennis kunnen verwerken in een verbeterplan voor de wijk.

Dit zijn activiteiten van het lespakket ‘Onsklimaat’, dat zich richt op de bovenbouw van het lager onderwijs en een aantal wettelijke gestelde kerncompetenties behandelt. Het lespakket bevat een gedeelte theorie, maar de meeste tijd gaat naar de zelf ontdekkende methodiek. Daarbij meten de kinderen met hun eigen smartphone de temperatuur op verschillende plekken rond de school. Op die manier zien ze zelf, dat deze onderling verschilt; in de volle zon is het warmer dan in de schaduw, in de luwte is het warmer dan bij water etc. Vervolgens leren ze, dat dat ook op grotere schaal geldt: in het centrum van de stad is het warmer dan in de groene buitenwijk en de stad zelf is warmer dan het buitengebied. Bovendien leren ze hoe een onderzoek gedaan wordt, inclusief het opstellen van een onderzoeksplan.

‘Ook voor ons als wetenschappers is dit een spannend experiment,’ zegt Matthijs Danes, onderzoeker bij Alterra Wageningen UR. ‘Wij zetten bij dit project een lekenpubliek in bij het verzamelen van informatie. Dat is een groep mensen zonder gespecialiseerde voorkennis. Wij zijn zeer benieuwd wat voor informatie dit soort onderzoek ons precies oplever, wat de betrouwbaarheid is en hoe wij dit kunnen inpassen in nieuw wetenschappelijk onderzoek’.

Alle basisscholen in Nederland kunnen meedoen aan onsklimaat. ‘Wij zijn zelfs heel blij met zoveel mogelijk deelnemende scholen’, zegt Matthijs Danes. ‘Daarmee hebben wij een nieuwe informatiebron voor ons onderzoek naar leefklimaat in stadskernen’. Niet alleen is dit relevant voor alle mensen in Nederland die last kunnen hebben van deze omstandigheden, denk aan ouderen of mensen met astma, het levert ook nieuwe inzichten op over de impact van groen in stadskernen.

Kijk voor meer informatie op www.onsklimaat.nl.