Nieuws

Zelfbemonstering door vissers werkt!

Gepubliceerd op
31 januari 2014

Gedurende 2012 zijn de vangsten in de Nederlandse pulsvisserij bemonsterd door vissers (zelfbemonstering) en onafhankelijke waarnemers. Het onderzoek laat zien dat zelfbemonstering door vissers een waardevolle onderzoeksmethode is die vergelijkbaar is met de traditionele bemonstering door waarnemers. Ook toont dit onderzoek aan dat er minder bodemdieren en meer maatse tong gevangen wordt in de pulsvisserij ten opzichte van de conventionele bodemvisserij.

Minder bodemdieren en meer maatse tong in de pulsvisserij

Het onderzoek ‘Monitoring Catches in the pulse fishery’ van IMARES (2013) bevestigt dat zelfbemonstering een bruikbare onderzoeksmethode is die vergelijkbaar is met bemonstering door onafhankelijke waarnemers. Het is de eerste keer dat op deze schaal de vangsten in de pulsvisserij jaarrond zijn bemonsterd door vissers zelf. De zelfbemonstering is uitgevoerd door 25 schepen, die in totaal 578 monsters van hun eigen vangst hebben uitgezocht. De tien waarnemersreizen zijn verspreid over 2012 op verschillende schepen uitgevoerd.

Kleine verschillen

2012-10-08---12-Uk-246-zeereis-pulsmonitoring--(42)_1000.jpg

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er slechts op drie punten significante verschillen zijn tussen de twee onderzoeksmethoden: de vangsten van bodemleven (benthos) en bodemvuil (debris), tong discards en maatse kabeljauw zijn significant lager in het waarnemersprogramma. Een mogelijke verklaring voor deze verschillen is dat de waarnemersreizen in een beperkter visgebied en tijdsbestek zijn uitgevoerd. Figuur 1 (zie rechterkolom) geeft de gemiddelde vangstsamenstelling van de zelfbemonstering en de waarnemersreizen weer.

Pulsvisserij vangt meer maatse tong en minder schol

De resultaten van de pulskormonitoring zijn daarnaast vergeleken met gegevens over de traditionele bodemvisserij in dezelfde periode (uit rapport 'Discard sampling of Dutch bottom trawl and seine fisheries in 2012'). De pulsvisserij vangt meer maatse tong en minder schol (zie tabel 1). Het aantal bodemdieren dat per uur wordt gevangen in de pulsvisserij ligt zelfs sterk lager dan in de traditionele bodemvisserij: 84% minder zeesterren en 58% minder krabben. Overigens is de bijvangst van kabeljauw bij beide type vistuigen zeer laag.

tabel-pulskor.gif
2012-08-06---10-OD-1-zeereis--(20)650x1000.jpg

Pulsvisserij neemt toe

Steeds meer Nederlandse vissers stappen over naar de pulsvisserij, onder andere door het lage brandstofverbruik en betere economische rentabiliteit. De puls is een relatief nieuw tuig en door grote inzet op onderzoek wordt er steeds meer bekend over deze vangsttechniek. De pulskormonitoring, in opdracht van de Coöperatieve Visserij Organisatie en uitgevoerd door IMARES, draagt bij aan kennis over de vangstsamenstelling van de puls.