News

Zes WUR-experts krijgen geld om de wereldwijde voedselzekerheid te versterken

Published on
September 27, 2018
Begin september publiceerde NWO dat zeven senior onderzoekers verbonden aan Nederlandse onderzoeksinstellingen extra geld ontvangen om meer tijd te besteden aan onderzoek en onderzoeksbeheer in grote programma's en platforms van de CGIAR, het wereldwijde innovatienetwerk voor voedselzekerheid, gericht op armoedebestrijding, voedselversterking en voedingszekerheid, en het verbeteren van natuurlijke hulpbronnen. Zes van deze gesubsidieerde senior-onderzoekers zijn WUR-collega's.

De gefinancierde experts van WUR (met hun focus) zijn:
Dr ir Marrit van den Berg
Dutch research organisation: Wageningen University and Research
CGIAR institute: International Food Policy Research Institute
Focus: Food Systems Innovations
Dr Inge Brouwer
Dutch research organisation: Wageningen University and Research
CGIAR institute: International Food Policy Research Institute
Focus: FSHD – Flagship leader Food Systems for Healthier Diets
Prof. Erwin Bulte
Dutch research organisation: Wageningen University and Research
CGIAR institute: International Food Policy Research Institute
Focus: PIM : Policies, Institutions and Markets
Dr ir Jeroen Groot
Dutch research organisation: Wageningen University and Research
CGIAR institutes: Bioversity International & International Maize and Wheat Improvement Center
Focus: Agroecosystems modelling and systems approaches at Bioversity International and CIMMYT
Prof. Ruerd Ruben
Dutch research organisation: Wageningen Economic Research
CGIAR institute: International Food Policy Research Institute
Focus: A4NH – Food Systems Analysis & Integration
Dr Marc Verdegem
Dutch research organisation: Wageningen University and Research
CGIAR institute: WorldFish
Focus: Ecological intensification of aquaculture

Wat houdt deze financiering in?
De zes WUR-onderzoekers  waren allemaal al bij diverse CGIAR-projecten betrokken. De NWO-financiering betekent dat zij 3 jaar lang vergoeding krijgen om 1,5 tot maximaal 2,5 dagen per week extra tijd kunnen besteden aan ‘hun’ projecten. Marc Verdegem: “Ik kan nu 40% van mijn tijd inzetten om de samenwerking in het programma WorldFish uit te bouwen”. Jeroen Groot denkt aan onderzoek en harmonisatie van rekenmodellen en datasets, die in verschillende onderzoeksprogramma’s gebruikt worden. Ruerd Ruben zit in de board van het project Food Systems en heeft een ‘drietrapsraket’ voorgesteld: Voorbeelden zoeken van de meerwaarde van systeembenadering (1); de aanpak in de verschillende landen met elkaar vergelijken om ervan te leren (2) en onderzoeken of de geïntegreerde programma’s zoals Wageningen die bij voorkeur doet, iets toe kunnen voegen aan de programma’s per gewas, zoals CGIAR nu nog vaak is georganiseerd (3).  

Niet alleen financiering
De drie onderzoekers die intranet sprak, zien zij deze financiering als een bevestiging van de waardering van de bijdrage van WUR aan het werk van de CGIAR instituten.  Verdegem spreekt van een mes dat aan twee kanten snijdt. “Onze kennis heeft kennelijk meerwaarde voor in mijn geval WorldFish, maar wij kunnen ook weer kennis opdoen uit dit programma, dus wij gaan er ook op vooruit.”

Meer mogelijkheden
Ruben denkt dat het vooral de systeembenadering van het Wageningse onderzoek is die in deze ronde zoveel gehonoreerde aanvragen heeft opgeleverd. Ruben: “Buitenlandse Zaken, die via NWO het geld beschikbaar stelt, stelt deze aanpak kennelijk erg op prijs.” Het schrijven van een voorstel was niet moeilijk volgens Groot, omdat er al veel samenwerking is binnen de CGIAR onderzoeksprogramma’s. Alle drie hebben ze geprobeerd een zinvolle manier van samenwerking voor te stellen, die goed in de onderzoekslijn van de CGIAR-programma’s past.
Ze zijn blij met de mogelijkheden die deze financiering hun biedt. Alle drie gaan ze nu persoonlijk meer dan voorheen werken voor CGIAR. Verdegem: “Met die vergoeding kunnen wij binnen onze groep iemand extra aannemen die taken van mij kan overnemen. Het geeft onze groep de kans om gaten te vullen die ik ga laten vallen in het ons reguliere onderzoek.”

Meer over de beloonde voorstellen en over de achtergronden van deze financiering in het artikel (in het Engels) op de NWO-website.