Nieuws

Zeven Wageningse publicaties in een aflevering van toptijdschrift PNAS

Gepubliceerd op
20 december 2013

Het wetenschappelijke tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) bevat binnenkort zeven publicaties waarin onderzoekers van Wageningen UR (University & Research centre) een rol spelen als medeauteur. Het betreft publicaties op het gebied van klimaatverandering. Een dergelijke Wageningse concentratie aan wetenschappelijke output in een internationaal stertijdschrift is het afgelopen decennium niet eerder vertoond.

Wagenings klimaatonderzoek wereldwijd hoog aangeschreven

De leerstoelgroep Aardsysteemkunde van Wageningen University leverde een bijdrage aan zeven van de elf wetenschappelijke artikelen over klimaatverandering die worden openomen in de speciale editie van PNAS Global Climate Impacts: A Cross-Sector, Multi-Model Assessment. Dat geeft aan dat het klimaatonderzoek van Wageningen UR wereldwijd zeer hoog staat aangeschreven. De Wageningse wetenschappers die co-auteur waren van de artikelen zijn Pavel Kabat, Fulco Ludwig en Wietse Franssen.

Artikelen al online beschikbaar

De zeven publicaties zijn al online beschikbaar. Thema’s van de publicaties zijn waterschaarste of waternood en de beschikbaarheid van irrigatiewater voor de landbouwproductie als het klimaat verandert, en de droogteperioden in de 21e eeuw, met scenario’s voor het tijdvak tussen 2070 en 2099 die de verandering weergeven van het aantal droge dagen – in een droogteperiode – vergeleken met de periode van 1976 tot 2005. Maar ook in de economische wetenschappen zijn er publicaties zoals over het economisch antwoord op biofysische ’shocks’.

Veel van de artikelen bieden politici en beleidsmakers die voor besluiten staan, een handvat hoe om te gaan met klimaatverandering via aanpassingen of via het terugdringen van het broeikaseffect. Omdat klimaatscenario’s nooit voor honderd procent zijn te beschrijven geven de onderzoekers ook de onzekerheidsmarges aan.

Zeker 40 publicaties in high impact journals

Het totaal aan publicaties van Wageningen UR in toptijdschriften is dit jaar weer iets gestegen. Wageningse onderzoekers waren in 2013 hoofdauteur of coauteur van zeker veertig wetenschappelijke publicaties in toptijdschriften als het Britse Nature, en de Amerikaanse AAAS-bladen Science, PLOS ONE en PNAS. In 2012 bedroeg dit aantal circa 35.