Nieuws

Zevende Nederlandse Bosinventarisatie is halverwege

Gepubliceerd op
14 augustus 2019

Het veldwerk voor de zevende Nederlandse Bosinventarisatie is nu halverwege. In 2017 is het werk begonnen en dat zal doorlopen tot eind 2021. Deze meerjarige inventarisatie levert belangrijke gegevens op om te kunnen voldoen aan nationale en internationale verplichtingen zoals het Kyoto Protocol. Een tussenevaluatie heeft aanpassingen voor de veldwerkinstructie opgeleverd. Deze aanpassingen zullen betere informatie opleveren dan de zesde inventarisatie.

Evaluatie na twee jaar veldwerk

In de aanloop naar de zevende bosinventarisatie zijn veranderingen aangebracht ten opzichte van de zesde inventarisatie uit de periode 2012-2013. Na twee seizoenen is het veldwerk geëvalueerd om na te gaan of de opzet van de huidige inventarisatie gegevens oplevert die voldoen aan eisen van de internationale en nationale rapportageverplichtingen. Ook is gekeken of het opnemen van de nieuwe variabelen zoals oogstactiviteiten of sporen van bodemverwonding, of aangepaste variabelen zoals de verjonging op een groter proefvlak, in het veld ook werkbaar is en of de verzamelde data betere informatie oplevert ten opzichte van de zesde inventarisatie.

Natuurlijke verstoringen

Het blijkt dat de zevende Nederlandse Bosinventarisatie op alle fronten is verbeterd. Een aantal definities in de veldwerkinstructie moesten echter wel worden aangescherpt. Het wordt steeds belangrijker om informatie te verzamelen over schade en aantastingen, vooral met het oog op de gevolgen van klimaatverandering. Internationale rapportages voor de FAO en Forest Europe vragen hierom. De huidige informatie die wordt verzameld om natuurlijke verstoringen in beeld te brengen, was tot nu toe te beperkt om op basis daarvan (inter)nationaal te rapporteren. De Nederlandse Bosinventarisatie is momenteel het enige instrument waarmee deze informatie wordt verzameld. Hiervoor zijn de definities aangescherpt en er wordt in het vervolg ook bij het constateren van natuurlijke verstoring de mate van verstoring (zwak, matig of zwaar) genoteerd. Daarom is een nieuwe versie van de veldwerkinstructie uitgebracht als WOt-technical report 151.

Steekproef

De opnamen voor de inventarisatie vinden plaats op ongeveer 3800 steekproefpunten verspreid over het Nederlandse bos. De bosinventarisatie is belangrijk omdat deze de staat van het Nederlandse bos beschrijft. Omdat het inmiddels de zevende inventarisatie is – de eerste inventarisatie dateert reeds uit de periode 1938-1942 -, kunnen trends in bosontwikkeling, groei en oogst ten opzichte van eerdere bosinventarisaties worden beschreven. Hiermee wordt inzicht verkregen in de vraag hoe het bos is veranderd en wat bijvoorbeeld de belangrijkste boomsoorten voor de toekomst zijn. Omdat er pas na het opmeten van alle punten een analyse van de gegevens zal worden uitgevoerd, is er op dit nu nog niets te zeggen over veranderingen sinds de zesde bosinventarisatie.

Methodiek veldwerk

Het onderzoek is een wettelijke onderzoekstaak in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt uitgevoerd door een consortium van partners onder leiding van Wageningen Environmental Research. De overige partners zijn Stichting Probos, Bureau Daamen, Silve en Bureau Van Nierop. Het rapport beschrijft niet alleen hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en welke variabelen daarbij worden opgenomen, het dient tevens als hulp bij de gebruikers van de database die in 2021 publiekelijk zal worden gemaakt.

Lees meer in dit dossier