Nieuws

Zevende Nederlandse Bosinventarisatie is van start gegaan

Gepubliceerd op
21 december 2017

Het veldwerk voor de zevende Nederlandse Bosinventarisatie is eind 2017 begonnen. Deze meerjarige inventarisatie levert belangrijke gegevens op om te kunnen voldoen aan internationale verplichtingen zoals het Kyoto Protocol. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is opdrachtgever.

Steekproef

De opnamen voor de inventarisatie vinden plaats op ongeveer 3800 steekproefpunten verspreid over het Nederlandse bos. De bosinventarisatie is belangrijk omdat het de staat van het Nederlandse bos beschrijft. We krijgen antwoorden op vragen als: Wat is de boomsoortensamenstelling van het bos? Hoeveel hout staat er en hoeveel dood hout is er aanwezig? En hoeveel CO2 wordt er opgeslagen? Omdat het inmiddels de zevende inventarisatie is – de eerste inventarisatie dateert reeds uit de periode 1938-1942 -, kunnen we trends in bosontwikkeling, groei en oogst ten opzichte van eerdere bosinventarisaties beschrijven. Hiermee wordt inzicht verkregen in de vraag hoe het bos is veranderd en wat bijvoorbeeld de belangrijkste boomsoorten voor de toekomst zijn.

Internationale verplichtingen

De zevende Nederlandse Bosinventarisatie wordt in de periode 2017-2021 uitgevoerd. De verzamelde gegevens zijn belangrijk om te kunnen voldoen aan internationale verplichtingen vastgelegd onder het Kyoto Protocol en voor verschillende internationale enquêtes zoals de Forest Resource Assessment van de FAO en Forest Europe van de EU. Ook levert het onderzoek informatie op voor geïnteresseerde Nederlandse partijen uit de bos- en natuursector.

Methodiek veldwerk

Het onderzoek is een wettelijke onderzoekstaak in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt uitgevoerd door een consortium van partners onder leiding van Wageningen Environmental Research. De overige partners zijn Stichting Probos, Bureau Daamen, Silve en Bureau Van Nierop. Vier medewerkers van deze laatste twee bureaus voeren het veldwerk uit. Als voorbereiding op het veldwerk is de methodiek uitgeschreven in een veldwerkhandleiding die als WOt-technical report is verschenen. Deze handleiding beschrijft niet alleen hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en welke variabelen daarbij worden opgenomen, het dient tevens als hulp bij de gebruikers van de database die in 2021 publiekelijk zal worden gemaakt.