Nieuws

Zieke planten zeggen iets over de gezondheid van mens en dier

Gepubliceerd op
4 april 2018

Met kennis over ziekteverwekkers bij planten, begrijpen we ziektes bij mensen beter. Dat is één van de thema’s van symposium Global One Health dat morgen plaatsvindt op de campus van WUR. Wetenschappers van over de hele wereld komen samen om over wereldwijde gezondheid en ziektepreventie te praten.

Het Global One Health symposium gaat niet alleen over gezondheid van mensen, mislukte oogsten door plagen en voldoende en veilig voedsel. Bart Thomma is één van de sprekers op de bijeenkomst en hij vertelt wat kennis van plantenziektes zegt over ziektes bij dieren en mensen. Thomma is hoofd van het Laboratorium voor Fytopathologie van WUR en onderzoekt de interactie tussen ziekteverwekkers en planten.

‘Het ligt voor de hand te vertellen over bestrijden van ziekteverwekkers’, zegt Thomma. ‘Maar ik ga vertellen hoe die ziekteverwekkers zich in planten verspreiden en hoe die planten met zo’n besmetting omgaan. Door die interacties te bestuderen, weten we steeds beter hoe en waarom een plant ziek wordt.’

Die interacties vertaalt Thomma naar besmettingen bij mens en dier. ‘Een plant loopt niet weg, lijkt weerloos en moet zijn lot ondergaan’, zegt hij. ‘Maar planten hebben net als mensen een immuunsysteem en reageren op sommige micro-organismen wel en op anderen niet. Omdat die dynamiek bij plant en mens bijna hetzelfde is, zijn onze resultaten ook nuttig in onderzoek naar ziekteverwekkers bij mensen en dieren. Bijkomend voordeel is dat je met planten veel meer mag experimenteren.’

Tijdens het symposium zijn ook kennis van dier en mens vertegenwoordigd. Jianjun Dai, professor aan Nanjing Agricultural University neemt diergezondheid voor zijn rekening. Edward Robert Atwill, professor aan University of California behandelt gezondheid van de mens. Volgens Thomma genoeg ingrediënten voor discussie en nieuwe inzichten. ‘Ik hoop vooral veel van anderen te leren. Misschien weet de een veel over micro-organismen, de ander meer over immuunsystemen of bestrijding van ziekteverwekkers en hebben we allemaal die kennis nodig in ons onderzoek. Het gebeurt niet vaak dat kennis op zo’n schaal bij elkaar komt.’

Het Global One Health symposium vindt plaats in het kader van het honderdjarig jubileum van WUR dit jaar.