Nieuws

Volkskrant artikel: 'Zijn twee dijken beter dan één?'

Gepubliceerd op
9 februari 2015

(In Dutch) Arjen Spijkerman en Cees Kwakernaak van het CALM onderzoeksteam van Alterra Wageningen UR hebben bijgedragen aan een haalbaarheidsstudie naar de 'dubbele dijk', waar de Volkskrant aandacht aan heeft besteed in een artikel.

De aardbevingen in Groningen hebben ook gevolgen voor de dijken. Een proef met een dubbele waterkering moet zowel de ecologie als de economie in het gebied ten goede komen.

Lees verder in het artikel in De Volkskrant (vrijdag 6 februari).