Nieuws

Zonnepanelen op een kasdek?

Gepubliceerd op
1 juli 2019

Licht is belangrijk voor de glastuinbouw. Hoe meer licht, hoe hoger de productie. Alleen al daardoor is het voor ondernemers niet haalbaar om zonnepanelen op het dak van hun kas te plaatsen, om zo stroom op te wekken. Maar stel dat die zonnepanelen gedeeltelijk doorzichtig zijn? Zou het verlies aan licht dan opwegen tegen de productie van elektriciteit. Om die vraag te beantwoorden onderzoekt de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research bestaande semi-transparante zonnepanelen.

'Gewone' zonnepanelen zijn er in overvloed. Het aanbod semi-transparante zonnepanelen is nog beperkt, maar groeit. Er zijn daarbij verschillende systemen: het bedrijf Bright Solar heeft zonnepanelen waarvan de cellen een groot deel van het licht doorlaten, en dus maar een beperkt deel van het licht gebruiken voor de productie van elektriciteit. De zonnepanelen van Soliculture bestaan deels uit niet-transparante zonnecellen en deels uit open ruimtes. UbiQD tenslotte werkt aan zonnepanelen die luminescent zijn, ofwel: cellen die zelf licht produceren voor de onderliggende kas.

Semi-transparante panelen geschikt voor op de kas?

De vraag is of de panelen geschikt zijn voor op een kasdek. Daarover is nog weinig kennis: de panelen van Bright Solar zijn de enige semi-transparante panelen ter wereld die al op een kas liggen, namelijk in Griekenland. De situatie in dat land is echter niet vergelijkbaar met die in Nederland. Daarbij komt dat de ene teelt de andere niet is: sommige gewassen hebben relatief veel profijt van lichtinstraling.

Proef gestart

In mei startte WUR een proef met de drie panelen. Daarbij wordt met rekenmodellen en metingen in het lab bekeken hoeveel licht de verschillende panelen onderscheppen, en hoeveel elektriciteit ze produceren. De balans tussen die twee wordt vergeleken voor drie verschillende gewassen: tomaten, potplanten en snijbloemen. Voor dit deel van de proef mogen overigens nog (semi-)transparante zonnepanelen worden aangemeld. Afhankelijk van de testresultaten volgt een praktijktest, waarbij de panelen daadwerkelijk op een kasdek worden bevestigd.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het programma Kas Als Energiebron.