Nieuws

Zonnestroomproductie en -verbruik bij agrarische bedrijven zal slimmer worden

Gepubliceerd op
5 april 2016

Steeds meer agrarische bedrijven gaan zonnestroom produceren. Teruglevering aan het net wordt onaantrekkelijker en daarom minder. Het verbruik zal zoveel mogelijk afgestemd worden op de productie en de opslag van zonnestroom neemt toe. In de agrarische sector zijn er, net als in de auto-industrie, ontwikkelingen om fossiele brandstof te vervangen door hernieuwbare stroom. Dit toekomstperspectief schetsen Wageningen UR-onderzoekers Joanneke Spruijt en Andrea Terbijhe, in het rapport ‘Perspectief zonnestroom in de agrarische sector’.

Het aantal agrarische bedrijven, dat zonnestroom (PV) produceert, is de afgelopen jaren snel toegenomen. De huidige salderingsregeling (voor kleine PV-systemen) of de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE; voor grote PV-systemen) en fiscale regelingen maakten het voor veel agrarische ondernemers aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. In een door ACRRES, praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen van Wageningen UR, uitgegeven rapport over het perspectief voor zonnestroom in de agrarische sector wordt verwacht dat deze groei verder zal doorzetten. Het plaatsingspotentieel op agrarische daken is enorm.

Terugleveren beperken

“Teruglevering aan het net wordt op den duur onaantrekkelijk”, zegt onderzoeker Joanneke Spruijt. Na 2020 dreigt de huidige salderingsregeling namelijk te verdwijnen en vanaf 2016 wordt niet langer SDE-subsidie gegeven als de prijs van elektriciteit zes uur of langer negatief is. “Ondernemers zullen hun verbruik dan zoveel mogelijk gaan afstemmen op de productiepieken van zonnestroom. De mogelijkheden verschillen per sector”, aldus Joanneke.

Opslag

Vooralsnog is de opslag van zonnestroom in accu’s onrendabel. Maar bij verlaging van de terugleververgoedingen en de verwachte prijsdalingen voor opslagsystemen zal dit in de toekomst omslaan. Voor de open teelten is het nu nog lastig om het gebruik van zonnestroom af te stemmen op de productie, doordat een groot deel van de stroom verbruikt wordt voor bewaring in de donkere maanden. Batterijen zijn tot op heden nog niet geschikt voor opslag gedurende het seizoen.

Elektrificering van de landbouw

Een groot deel van het energieverbruik in de open teelten bestaat uit dieselverbruik. Net als in de auto-industrie is ook voor de landbouw de verwachting dat er in de toekomst meer gebruik gemaakt gaat worden van elektriciteit. Elektrisch beregenen is nu al mogelijk en er zijn diverse nieuwe technologische ontwikkelingen in de landbouw gaande waarbij diesel vervangen wordt door stroom.

Smart Grid projecten

Duurzame energie in regionale slimme systemen wordt ook wel Smart Energy genoemd. Andrea Terbijhe, trekker van Smart Energy projecten van ACRRES geeft aan: ‘Er zijn veel kansen om op een slimme manier om te gaan met productie en verbruik van duurzame energie. Samen met het bedrijfsleven worden concepten ontwikkeld, onderzocht en getest. Technologie van energieproductie komt hier samen met de economie, opdat er meer wind- en zonne-energie wordt geproduceerd. Denk hierbij aan opslag in accu’s of power to X zoals gas, waterstof etc., netstabilisatie, peakshaving, cablepooling etc.”