Nieuws

Zorgboerderijen maken bezoekers gelukkiger

Gepubliceerd op
13 juni 2018

Het aantal zorgboerderijen is de afgelopen jaren fors gegroeid. Mensen met verschillende zorg- of hulpvragen vinden hier een zinvolle dagbesteding en zijn gelukkiger. Dat staat in het rapport Kennis over zorgboerderijen van ZonMw.

De zorglandbouw maakt een snelle groei door. Waren er in 1998 nog 75 zorgboerderijen, in 2007 was hun aantal toegenomen tot ruim 750. Uit het onlangs gepubliceerde rapport Kennis over zorgboerderijen blijkt dat er inmiddels zo’n 1200 zijn. De publicatie is een reflectie op een reeks studies in het kader van het onderzoeksprogramma Landbouw en Zorg, dat ZonMw van 2011 tot 2017 uitvoerde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Het doel was meer inzicht te krijgen in het functioneren van zorgboerderijen en de kwaliteit te verhogen. Wageningen University & Research is betrokken bij het ZonMw-programma en de publicatie.

Effecten van zorgboerderijen

De effecten die zorgboerderijen op cliënten hebben, verschillen per doelgroep. Mantelzorgers van mensen met dementie zijn tevreden omdat hun naasten zich prettiger voelen, beter eten en drinken en actiever zijn. Ouders van jongeren met gedragsproblemen zijn blij dat hun kinderen ‘een plek hebben waar ze kalmer en gelukkiger worden.’ ‘De gedragsproblemen nemen af en de opvoeding gaat beter. Bovendien kan hun kind dankzij de boerderij thuis blijven wonen.’

Wat doet ZonMw?

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen ze bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.