News

Zorgen om nevengeulen

Published on
April 8, 2021

Natuurherstel in de rivieren heeft een houdbaarheidsdatum. Het natuurherstel langs onze rivieren is goed voor jonge riviervis maar begint na gemiddeld vijftien jaar zijn effectiviteit te verliezen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit in samenwerking met Rijkswaterstaat naar de ontwikkeling van soortenrijkdom en het aantal typische riviervissen.

Lees het hele artikel in Visionair op de website van SportvisserijNederland of download de pdf