Nieuws

Zuivering WKK-condenswater

Gepubliceerd op
19 december 2013

Om het rendement van een WKK-installatie (warmtekrachtkoppeling) te vergroten werken veel bedrijven met een rookgascondensor. Verbrandingsgassen vormen in het condenswater zuren. De zuren kunnen het staal aantasten in het rookgassysteem waardoor er zware metalen (met name nikkel en chroom) vrijkomen. Dit geeft waterkwaliteitsproblemen bij lozing en zet vraagtekens bij hergebruik.

Groen Agro Control heeft grenswaarden bepaald voor de vruchtgroentegewassen (voor nikkel, chroom en aluminium resp. 3000, 250 en 25 µg/l).

Metingen rookgassysteem

Wageningen UR Glastuinbouw zoekt naar oplossingen. Een aantal metingen is uitgevoerd op bedrijven, die WKK-condenswater gebruiken. Nog dit jaar wordt met metingen een rookgassysteem met staal van RVS304 vergeleken met RVS316. De laatste is meer zuurbestendig. Daarnaast wordt getest of een epoxy coating voldoende bescherming kan geven aan staal.

Als de genoemde oplossingen onvoldoende effect hebben wordt gekeken naar geschikte zuiveringstechnieken voor het verwijderen van zware metalen.