Nieuws

Zuiveringsinstallaties glastuinbouw kunnen vanaf nu door Wageningen UR Glastuinbouw officieel worden getest

Gepubliceerd op
22 februari 2016

Per 1 januari 2018 worden telers die lozen verplicht een installatie toe te passen, die gewasbeschermingsmiddelen met een rendement van 95% uit het water verwijdert. Het zuiveringsrendement van de installatie moet vastgesteld worden door middel van een test met Standaard Water (versie 2, geldend vanaf 1 januari 2016). Op 22 februari 2016 is door het Platform Duurzame Glastuinbouw officieel de methodiek voor het beoordelen van deze zuiveringsinstallaties gepubliceerd.

Onderdeel hiervan is een meetprotocol. Voorgeschreven wordt dat toeleveranciers hun installatie laten testen volgens dit meetprotocol door een onafhankelijke deskundige partij. Het testrapport wordt vervolgens beoordeeld door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG), bestaande uit deskundigen uit het bedrijfsleven en de overheid. Als de installatie een voldoende hoog zuiveringsrendement (tenminste 95%) haalt in de test, dan komt de installatie op een positieve lijst te staan. Een toeleverancier kan de goedgekeurde installatie vervolgens op meerdere bedrijven installeren.

Een teler voldoet aan de eis voor verplichte zuivering als hij al zijn lozingswater behandelt met een installatie die op deze positieve lijst staat en hem toepast onder de beschreven randvoorwaarden. Het meetprotocol, Standaard Water II en de werkwijze voor de beoordeling van het zuiveringsrendement zuiveringsinstallaties glastuinbouw kunt u terugvinden via de Helpdesk Water.

Contact

Toeleveranciers die een test willen laten uitvoeren met hun installatie kunnen terecht bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Voor meer informatie en het opvragen van een offerte kunt u contact opnemen met Jim van Ruijven.