Zuiveringstechnieken glastuinbouw

Nieuws

Zuiveringstechnieken lozingswater glastuinbouw naar de praktijk

Gepubliceerd op
1 september 2015

De afgelopen jaren is door Wageningen UR veel onderzoek gedaan naar technieken voor het afbreken van gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouw-lozingswater. Dit onderzoek heeft een aantal technieken opgeleverd die 75-99% van alle middelen kunnen afbreken of verwijderen.

Dit jaar wordt samen met telers en toeleveranciers de stap gezet naar praktijkimplementatie van deze technieken. Met de telers wordt eerst het watersysteem van hun bedrijf tegen het licht gehouden. Hiermee wordt niet alleen een inschatting gemaakt van de zuiveringsopgave, maar wordt ook gekeken of de hoeveelheid lozingswater verminderd kan worden. Door de hoeveelheid lozingswater te beperken kan de capaciteit van de benodigde zuiveringsinstallatie omlaag en daarmee de totale kosten voor de installatie.

Daarnaast wordt onderzocht of het kostentechnisch interessant is om de ontsmettingsinstallatie ook als een zuiveringsinstallatie te laten functioneren. Hierbij wordt dan geschakeld tussen het ontsmetten van het drainwater voor recirculeren en het zuiveren van het lozingswater.

Na installatie van de techniek in het watersysteem van de teler door de toeleverancier, zullen er metingen gedaan worden aan de effectiviteit van de verwijdering van de gewasbeschermingsmiddelen. Ook zullen de kosten voor deze verschillende praktijkimplementaties in kaart worden gebracht. Eind 2015 worden de resultaten verwacht.

Dit project wordt gefinancierd door Productschap Tuinbouw, Topsectoren T&U en door ministerie EZ.