Zwemtraining goed voor vis én kweker

Nieuws

Zwemtraining goed voor vis én kweker

Gepubliceerd op
2 april 2015

Verschillende vissoorten groeien sneller als ze sporten, zegt onderzoeker Arjan Palstra. Kweekvissen krijgen nu maar weinig lichaamsbeweging, en worden daardoor obees. Door ze op de juiste snelheid te laten zwemmen, worden ze gezonder, en gaan ze ook nog eens efficiënter om met voer.

Palstra onderzocht de yellowtail kingfish, een vis die onder andere wordt gebruikt in sushi. Hij vergeleek vissen die 18 dagen in een zwemgoot hadden gezwommen, met dieren die in stilstaand water leefden. De zwemmers groeiden in die periode bijna twee keer zo snel in lengte en 45 procent meer in gewicht.

Opmerkelijk is dat ze daarbij niet meer eten. De vissen gebruiken het voedsel efficiënter, volgens Palstra. Sportende vissen gebruiken het voedsel om spieren te maken, rustende vissen slaan meer energie op in buikvet. Palstra: ‘Viskwekers zijn natuurlijk geïnteresseerd in de spieren. Die belanden uiteindelijk op ons bord.’

Niet alle vissen hebben profijt van zwemtraining, zegt Palstra. Vooral vissoorten die in de natuur grote afstanden afleggen, zoals zalm, forel, tonijn of de yellowtail kingfish zullen naar verwachting positief reageren op de duurtraining. De snelheid waarmee de vis zwemt is daarbij belangrijk. Als de vissen gedwongen worden te snel te zwemmen, raken ze uitgeput. Als ze te langzaam zwemmen, is de training minder effectief. Vissen besteden dan bijvoorbeeld meer energie aan conflicten om de onderlinge hiërarchie vast te stellen. 

Uit eerder onderzoek blijkt ook dat getrainde vissen een grotere weerstand hebben, en zich makkelijker aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Kweekzalmen bijvoorbeeld, groeien op in zoet water, en verhuizen als ze bijna volwassen zijn doorgaans naar grote kooien in zee. Ongeveer vijftien procent van de vissen overleeft die overgang niet. Bij getrainde zalmen is de uitval veel lager.

Palstra wil samen met onderzoekers van andere Europese onderzoeksinstellingen systemen gaan ontwikkelen voor viskwekers. ‘Het onderzoek is er nu op gericht om te begrijpen wat er gebeurt in een vis die traint. Die gegevens hebben we nodig om efficiënte systemen te ontwikkelen voor de praktijk.’