Nieuws

‘a SMARTER Greenport’ goed op stoom

Gepubliceerd op
20 oktober 2014

Het innovatieprogramma ‘a SMARTER Greenport’ van Tuinbouw Digitaal loopt nu ruim anderhalf jaar. Binnen het programma wordt op verschillende thema’s onderzoek gedaan naar de toepassing van ICT in de tuinbouw en de rol van standaarden daarbij.

Om een overzicht te geven van het lopende onderzoek, zijn de onderzoeksprojecten en de gerealiseerde resultaten samengevat in een aantal result-sheets:

Met ‘a SMARTER Greenport’ werkt Tuinbouw Digitaal aan een vierjarige ICT R&D agenda voor de Nederlandse Tuinbouw. Het doel hiervan is het stimuleren van innovatie in Nederlandse tuinbouwketens door de ontwikkeling en toepassing van vernieuwende informatie & communicatie technologie.

LEI en Tuinbouw Digitaal

Tuinbouw Digitaal is een Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen de tuinbouwsector, overheid en onderzoek. Het LEI is hierbij betrokken vanwege haar kennis van informatiemanagement in ketens. Met haar bedrijfskundige expertise is het LEI in staat om de brug te slaan tussen de praktijkvragen van de tuinbouw enerzijds en wetenschap en ICT-professionals anderzijds. LEI onderzoekt in ‘a SMARTER Greenport’ onder andere gegevensuitwisseling op bedrijfs- en ketenniveau, mogelijkheden om te komen tot breder ICT-gebruik bij bedrijven en de interactie met consumenten.

De kern van het bedrijfsleven wordt in deze PPS gevormd door de samenwerking tussen drie sectororganisaties voor informatiemanagement in de tuinbouw, namelijk Floricode (bloemen en planten), Frug I Com (groente en fruit) en EDIbulb (bloembollen).