Nieuws

Afvalwaterzuivering in New Delhi met Wageningse technologie

article_published_on_label
15 oktober 2019

De pilot afvalwaterzuiveringsinstallatie in New Delhi, die door Koning Willem Alexander en Koningin Máxima op 14 oktober is geopend om vervuild afvalwater te zuiveren, heeft een belangrijke Wageningse inbreng. De installatie bestaat uit een keten van zuiveringstechnieken om water schoon en herbruikbaar te maken. Binnen het Lotus-HR samenwerkingsprogramma werkt de groep van prof. Huub Rijnaarts samen met Indiase partners. Ook andere Wageningse onderzoekers inclusief het NIOO nemen deel aan de Nederlandse delegatie in India.

De extreem vervuilde Barapullah Drain is één van de grootste open riolen van New Delhi. Elke dag stroomt het rioolwater van drie miljoen huishoudens onbehandeld de Yamuna-rivier in, terwijl diezelfde rivier een stukje verderop voor andere processen zoals irrigatie en industrie nodig is.

Samenwerking vereent krachten

De TU Delft coördineert het Lotus-HR-project dat is gefinancierd vanuit NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Delft richt zich op een voorbehandeling van het afvalwater via een anaerobe vergisting (digester-dissolved-air-flotation). Daarna volgen de zuiveringstechnieken van de groep Environmental Technology van prof. Huub Rijnaarts met specifieke zuiveringsmethoden, waaronder de zgn. urban vital filter behandeling (foto). “Hier werkt Environmental Technology van WUR samen met PhDs van onze Indiase partner, het Indian Institute of Technology Delhi (IITD)”, zegt prof. Huub Rijnaarts.

Wageningse bijdrage aan het LotusHR project met het ‘urban vital filter’ met twee promovendi van WUR en IITD.ring in New Delhi met Wageningse technologie
Wageningse bijdrage aan het LotusHR project met het ‘urban vital filter’ met twee promovendi van WUR en IITD.ring in New Delhi met Wageningse technologie

Andere zuiveringsmethoden vanuit Wageningen verlopen via algen (Marcel Janssen van Bioprocestechnologie samen met Tania Fernandes en Louise Vet van NIOO-KNAW). “Na deze zuiveringsstap moet het water zo schoon zijn dat het kan worden benut voor de teelt van bloemen voor de lokale markten en gebruikt als irrigatiewater in de landbouw,” voegt prof. Rijnaarts toe.

LOTUS-HR

Het multidisciplinaire samenwerkingsprogramma LOTUS-HR is nu de tweede fase ingegaan. Nederlandse en Indiase partners ontwikkelen binnen dit programma robuuste technologieën om afvalwater lokaal te zuiveren en grondstoffen terug te winnen om deze ook lokaal in te zetten, met uitgebreide aandacht voor de gezondheidsaspecten hiervan.

De Nederlandse delegatie telt vijf Wageningse onderzoekers. Onder hen Raoul Bino, directeur van de Agrotechnology and Food Sciences Group, die deelneemt aan de 25e Technology Summit van het Department of Science Technology van India dat dit keer is georganiseerd samen met Nederland. ”Hierbij gaat het om een versnelling van de samenwerking op het vlak van landbouw, water en gezondheid. Verschillende nieuwe initiatieven zijn gestart om de samenwerking te intensiveren,” zegt Raoul Bino.