Nieuws

Agro Food Robotics-team ontwikkelt systeem voor vroege ziektedetectie in OPTIMA-project

Gepubliceerd op
30 juni 2022

Er is een grote urgentie om de afhankelijkheid van chemische planbeschermingsmiddelen in de Europese landbouw te verminderen. Dit zou het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen laten teruglopen, de residuen verminderen en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu verlagen. Het door de EU gefinancierde OPTIMA-project ontwikkelt een milieuvriendelijk IPM-kader door een holistische geïntegreerde benadering te bieden die alle kritieke aspecten omvat die verband houden met geïntegreerd ziektebeheer. Een team van Wageningen University & Research (WUR) Agro Food Robotics-onderzoekers heeft het voortouw genomen bij de ontwikkeling van het vroege detectiesysteem voor het monitoren en lokaliseren van ziekten in het veld.

“Het systeem voor vroege detectie gebruikt (spectrale) camera's om ziekten op te sporen en deep-learningtechnieken om ze te classificeren. In het OPTIMA-project werkten we met drie gewassen, namelijk wijngaarden, appelboomgaarden en wortelen, en richtten we ons op de ziekten Alternaria en appelschurft.”, legt Gerrit Polder uit, teamleider OPTIMA-project WUR en wetenschapper Machine Vision & Phenotyping.

“We zijn begonnen met het verzamelen van beelden van de drie ziekten in het veld, en die beelden hebben we gebruikt om het deep-learning-algoritme te trainen. Eenmaal getraind, kan dit zogenaamde objectdetectie-algoritme naar een afbeelding kijken en bepalen of er een ziekte is of niet, en zo ja, waar de ziekte zich bevindt."

In 2021 is een robuust, realtime slim camerasysteem ontwikkeld en getest in veldproeven. De detecties en GPS-locatie-informatie van het systeem werden naar een beslissingsondersteunend systeem in de cloud gestuurd. Met de verzamelde informatie kon een taakkaart worden gemaakt en op een slim spuitapparaat worden geladen, die vervolgens de juiste dosis gewasbeschermingsmiddelen op de juiste locatie en op het juiste moment in het gewas toediende.

Tijdens het project gebruikte het team spectrale camera's naast de reguliere RGB-camera's in het systeem, in de verwachting betere resultaten te krijgen bij de detectie van Alternaria en appelschurft. De veldproeven in 2021 toonden inderdaad aan dat, met name bij wortelen en appels, het toevoegen van spectrale informatie de detectiegraad aanzienlijk verbeterde.

Bekijk de video voor meer informatie over het project en de resultaten van de teamleden:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan