Nieuws

Alle ecosystemen in de wereld voor het eerst volledig geclassificeerd

Published on
14 oktober 2022

Wageningen University & Research neemt deel aan een mondiaal interdisciplinair proces dat de eerste wereldomvattende classificatie ontwikkelt van alle ecosystemen op land, in rivieren en wetlands, en in zeeën. Deze typologie maakt het mogelijk om de biodiversiteit – die voor de mensheid cruciaal is – effectiever en op een beter gecoördineerde manier beschermen.

Het onderzoek, dat vandaag in Nature verscheen, kijkt naar de wetenschap achter de typologie van het wereldwijde ecosysteem, en hoe dit op nationaal niveau kan bijdragen aan het behalen van mondiale doelen. Het onderzoek beschrijft de diversiteit van tropische regenwouden, grote rivieren, koraalriffen en andere ecosystemen die veel in de belangstelling staan. Maar juist ook de minder bekende ecosystemen, zoals die in diepe troggen op de oceaanbodem, onderzeese bergen, meren gelegen onder ijsplaten, en micro-ecosystemen in rotsen.

Nadruk op bescherming en beheer van ecosystemen

De typologie helpt om brede, wereldwijde patronen in relatie tot verschillende ecosystemen te begrijpen, en hoe die door mensen worden gebruikt en veranderd. Op wereldschaal worden de inspanningen van de verschillende landen gecoördineerd onder de paraplu van de United Nations Convention on Biological Diversity (CBD, VN-verdrag inzake Biologische Diversiteit). ‘Hoewel beschermingsinitiatieven over het algemeen genomen gericht zijn op bepaalde soorten, richt de post-2020 agenda van de CBD voor de komende decennia zich veel meer op bescherming en beheer op ecosysteemniveau,’ zegt Jeanne Nel, hoofd van het Biodiverse Environment Programme bij Wageningen University & Research, en coauteur van het onderzoek.

Brede betrokkenheid

Betrokken bij de brede samenwerking zijn onder andere de International Union for Conservation of Nature (IUCN), die uit ongeveer 1400 organisaties en landen bestaat, de IUCN Commission on Ecosystem Management, de PLuS Alliance – Arizona State University, Kings College London en UNSW Sydney; en meer dan 100 gespecialiseerde ecosysteemwetenschappers over de hele wereld, waaronder die van Wageningen University & Research.

‘Deze brede betrokkenheid bij het onderzoek is enorm waardevol. Binnen het domein van zoetwater is er bijvoorbeeld van oudsher een focus op gematigde zoetwater-ecosystemen. Onze input helpt om semi-aride en aride zoetwater-ecosystemen, zoals die in Zuid-Afrika, letterlijk op de wereldkaart te zetten’, zegt Jeanne Nel.

Zes hiërarchische niveaus

De nieuwe typologie bevat zes hiërarchische niveaus. Het hoogste niveau verdeelt de planeet in overkoepelende domeinen zoals ecosystemen op land, in zoetwater, in de zee en ondergronds. Het tweede en derde niveau bevatten 25 biomen en 110 functionele ecosysteemgroepen. Deze zijn gebaseerd op de ecologische processen die de verschillende ecosystemen vormen, en de functies van hun belangrijkste elementen.