Nieuws

Annemarie Rebel benoemd tot buitengewoon hoogleraar Gezonde en veerkrachtige veehouderij

Gepubliceerd op
19 augustus 2020

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft dr. Annemarie Rebel aangesteld als buitengewoon hoogleraar Healthy and Resilient Livestock (Gezonde en veerkrachtige veehouderij). De leerstoel is ingegaan per 1 juli en is ondergebracht bij de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie onder leiding van prof. Bas Kemp. De buitengewone leerstoel wordt gefinancierd door de Animal Sciences Group.

Over Annemarie Rebel

Annemarie (J.M.J.) Rebel (1968) is hoofd van de afdeling Dierenwelzijn en gezondheid bij Wageningen Livestock Research. Ze behaalde haar Master in de Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp recidiefvorming van blaaskanker.

Na haar promotie deed ze onderzoek op diverse locaties, achtereenvolgens naar uitzaaiingen van prostaatkanker aan de Johns Hopkins University in Baltimore, en naar gastheerreacties op het gebied van herstel na een hartinfarct in het academisch ziekenhuis in Utrecht, waarbij ze ook zeven maanden werkte aan Harvard Medical School, Beth Israel Hospital in Boston.

Prof. Annemarie Rebel
Prof. Annemarie Rebel

Ze maakte de overstap naar veehouderij-onderzoek en ging aan de slag bij de afdeling Infectiebiologie van het Centraal Veterinair Instituut (nu Wageningen Bioveterinary Research). In 2015 verhuisde ze naar Wageningen Livestock Research. Op dit moment is Rebel verantwoordelijk voor onderzoek naar de interacties tussen dieren en hun omgeving, zoals voeding, ziekteverwekkers, microbioom, stress en huisvesting. Ze zet haar expertise in om de gezondheid, de veerkracht en het welzijn van dieren te verbeteren, met bijzondere aandacht voor immuniteit en vatbaarheid voor infecties. Ze is wetenschappelijk directeur Smart and healthy farming bij het Netherlands Centre for One Health (NCOH).

De leerstoel past binnen het thema One Health, door vermindering van medicijngebruik en minder gevoeligheid voor ziekten
Prof. Annemarie Rebel

Dieren die uitdagingen aankunnen

Het onderzoek van Annemarie Rebel is gericht op een beter begrip van de veerkracht tegen ziekten en transities, stressoren (uitdagingen). Deze kennis levert vervolgens handvatten op om de gezondheid en veerkracht van dieren te vergroten. Al haar hele loopbaan doet prof. Rebel onderzoek naar de verschillen in gastheerreacties tijdens de interactie met diverse uitdagingen.

Ze is bijzonder geïnteresseerd in de mechanismen die verklaren waarom individuen verschillend reageren op vergelijkbare (gegeven) uitdagingen. Hoe kunnen we sturen in de richting van de gewenste reacties? Ze werkt graag samen met andere onderzoekers en kijkt verder dan haar eigen vakgebied om antwoorden te vinden op complexe vraagstukken, zoals veerkracht.

“Met deze buitengewone leerstoel voor onderzoek naar de veerkracht van dieren kunnen we van hun intrinsieke capaciteiten gebruikmaken en optimaliseren, zodat ze bestand zijn tegen uitdagingen”, vertelt prof. Rebel. “Bovendien kan dit leiden tot minder ziekte-uitbraken en past het binnen het thema One Health, door vermindering van medicijngebruik en minder gevoeligheid voor ziekten.”

Prof. Rebel gaat haar onderzoek richten op mechanismen die leiden tot veerkracht bij dieren.

Veerkrachtige dieren

Individuele dieren en mensen reageren verschillend op vergelijkbare uitdagingen zoals ziekteverwekkers of stressvolle overgangen. Zo krijgt bijvoorbeeld niet iedereen hoge koorts na een vergelijkbare blootstelling aan griep en kan er verschil zijn in het herstel na een infectie. Dieren die relatief ongevoelig lijken voor een bepaalde uitdaging en/of snel herstellen worden vaak veerkrachtig genoemd. Er is nog weinig bekend over de variatie in de reactie van de gastheer, waardoor zijn mate van gezondheid en hersteltijd variëren. Prof. Rebel gaat haar onderzoek daarom richten op mechanismen die leiden tot veerkracht bij dieren.

Intrinsieke eigenschappen

De reactie op ziektedruk en overgangen wordt waarschijnlijk beïnvloed door de intrinsieke eigenschappen van het individuele dier, waardoor het meer of minder effectief reageert op deze uitdagingen. Bij deze eigenschappen lijkt het te gaan om de uitkomst van interacties tussen verschillende fysiologische systemen, die bijvoorbeeld de immuunrespons, gedrag, metabole toestand, thermoregulatie en de diversiteit en complexiteit van het microbioom beïnvloeden. De interactie tussen deze fysiologische systemen, heeft invloed op de manier waarop de gastheer reageert op de uitdagingen, wat op zijn beurt een verklaring vormt voor de variatie in de reactie op ziekte en transities.

Varken op jonge leeftijd

Beïnvloeding van intrinsieke eigenschappen

De intrinsieke eigenschappen van dieren kunnen door vele factoren worden beïnvloed, bijvoorbeeld door ervaringen op jonge leeftijd, interactie tussen dieren en hun omgeving, huisvestings- en beheersomstandigheden, voer, microbioom, genetica en programmering via de moeder. Er is een complexe systeembenadering nodig om te onderzoeken hoe deze verschillende factoren op elkaar inwerken en bijdragen aan de intrinsieke eigenschappen van de dieren. Daarbij wordt gekeken naar een combinatie van verschillende fysiologische regulatiemechanismen, factoren die deze fysiologische regulatiesystemen beïnvloeden en variatie in reacties op uitdagingen.

Deze leerstoel wil verschillende vakgebieden met elkaar verbinden door middel van contacten en samenwerkingsverbanden met andere leerstoelen en universiteiten. Het uiteindelijke doel is dieren verkrijgen die beter bestand zijn tegen uitdagingen, minder antibiotica en medicijnen gebruiken, en tegelijkertijd minder ziekte-uitbraken krijgen en een positief effect op de gezondheid van dieren en mensen bewerkstelligen: ‘One health’.