Nieuws

Apeldoorn gaat afvalkringloop sluiten met kennis uit Wageningen

article_published_on_label
17 december 2019

Wageningen Food & Biobased Research gaat de gemeente Apeldoorn (ruim 150.000 inwoners) ondersteunen om de lokale kringloop van organisch afval te sluiten. Dit gebeurt in CityLoops, het EU-project dat als doel heeft om circulariteit in te bedden in stedelijk afvalbeleid. Apeldoorn is één van zeven Europese steden die aan het pilotproject deelnemen. In het project ligt de focus naast organisch afval ook op hergebruik van bouw- en sloopafval. Beide afvalstromen hebben een significante ecologische voetafdruk.

In CityLoops werkt Wageningen Food & Biobased Research samen met de gemeente Apeldoorn aan het integreren van circulaire processen in de keten van organisch afval uit parken. Dit gebeurt in drie fasen: de voorbereidingsfase (verzamelen en voorbehandelen van afval), de demonstratiefase (implementeren en testen van oplossingen) en de replicatiefase (opschaling naar regionaal en Europees niveau). Tegelijkertijd wordt verkend hoe de publieke sector met zijn inkoopkracht een markt kan creëren voor eindproducten die zijn gemaakt uit lokaal ingezameld organisch en afval.

Nieuwe producten en materialen uit afval

Volgens Edwin Keijsers, onderzoeker van Wageningen Food & Biobased Research, biedt organisch afval een schat aan waardevolle componenten voor nieuwe materialen en producten: “Elk jaar produceren we in de EU ongeveer 130 duizend ton organisch afval, wat nu voor het grootste deel laagwaardig wordt verwerkt of verbrand. 68 procent daarvan is het resultaat van voedselverspilling. In Wageningen ontwikkelen we technologische routes om waardevolle componenten uit diverse soorten afval in de kringloop te houden. Dat doen we door deze componenten te isoleren en aan te passen voor specifieke toepassingen, zoals papier en karton, bioplastics en textiel.”

Cellulose, eiwitten en mineralen

Eén van de stoffen waarop Wageningen Food & Biobased zich in CityLoops op richt, is cellulose, omdat organisch parkafval rijk is aan cellulose-houdende stoffen. Daarnaast richt het onderzoek zich op extractie van waardevolle eiwitten eiwitextractie en op het hergebruik van mineralen. Het doel is om milde technologieën te ontwikkelen die kleinschalig inzetbaar zijn. Daarnaast helpt Wageningen Food & Biobased Research de gemeente Apeldoorn om vraag en aanbod bijeen te brengen, zodat er levensvatbare markten voor circulaire producten en materialen ontstaan.

Lokale oplossingen

CityLoops sluit aan op het streven van Apeldoorn om de lokale circulaire economie een zetje in de rug te geven. Keijsers: “Door kringlopen lokaal te sluiten, voorkom je transporten die nodig zijn om reststromen centraal in te zamelen en vervolgens weer te verdelen. Denk bijvoorbeeld aan wijkmoestuinen de bemest worden met organisch parkafval uit eigen stad, waarbij ongewenste componenten er met milde extractietechnieken eerst uitgehaald zijn. Op deze manier gaan we samen aan lokale oplossingen werken die de potentie hebben om grootschalig te worden toegepast. Daarmee brengen we de transitie naar de circulaire economie een stap dichterbij.”

CityLoops kick-off meeting
CityLoops kick-off meeting

Breed Europees netwerk van circulaire steden

Behalve Apeldoorn doen nog zes andere Europese steden mee aan het Europese Horizon 2020-project: Høje-Taastrup en Roskilde (Denemarken), Mikkeli (Finland), Bodø (Noorwegen), Porto (Portugal) en Sevilla (Spanje). Met hun handtekening onder de Circular Cities Declaration hebben de steden zich verplicht om de circulaire economie via beleid en regelgeving naar de next level te brengen en samen aan breed Europees netwerk van circulaire steden te bouwen. Het project is in oktober 2019 gestart en loopt tot en met september 2023.

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 821033.