Nieuws

Belang van de bio-economie vaak onderschat

Gepubliceerd op
8 juli 2021

Aan het slot van het 25e congres van het International Consortium on Applied Bioeconomy Research verklaart de Raad van Bestuur van het ICABR het volgende:

Tijdens het 25e congres van het International Consortium on Applied Bioeconomy Research (ICABR) in Ravello is prof. Justus Wesseler van Wageningen Universiteit gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt prof. Carl Pray van Rutgers University in de VS op, die het consortium meer dan tien jaar heeft geleid.

Het congres waarmee het vijfentwintigjarige bestaan werd gevierd, had een ‘hybride’ opzet, telde meer dan 140 sprekers en 200 deelnemers en was toegespitst op de bijdrage van de bio-economie aan duurzame ontwikkeling, met name in het licht van de VN-voedseltop in New York in september 2021.

Sprekers op de conferentie waren onder anderen Ramanan Laxminarayan, oprichter en directeur van het Center for Disease Dynamics, Economics & Policy; Joachim von Braun, voorzitter van de groep wetenschappers van de VN-top over voedselsystemen; Chris Barrett hoogleraar Toegepaste Economie en Management aan Cornell University; en Caixia Gao, hoofdonderzoeker van het Instituut voor Genetica en Ontwikkelingsbiologie van de Chinese Academie van Wetenschappen.

Tijdens een internationaal panel dat werd voorgezeten door Hans Hogeveen, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bespraken internationale deskundigen de maatschappelijke uitdagingen waar de VN-top over voedselsystemen mee te maken heeft. De nadruk lag op de overweging van de verschillen in de doelstellingen van de belangengroepen, hoe die op elkaar kunnen worden afgestemd en in hoeverre de VN-voedseltop een bijdrage kan leveren.

Joachim von Braun maakte duidelijk hoe belangrijk voedselsystemen zijn als onderdeel van de bio-economie. Ramanan Laxminarayan wees op de verwevenheid van het gezondheidssysteem met het voedselsysteem als onderdeel van de bio-economie, en hij benadrukte het belang van de One Health-benadering.

Justus Wesseler stelt: ‘Uit de bijdragen op het congres blijkt duidelijk dat het gebruik van biomassa niet beperkt mag blijven tot de voedsel- en diervoedersector. Die eis, die door sommigen naar voren wordt gebracht, doet geen recht aan het idee van de bio-economie. De economische en ecologische verbanden van het gebruik van biomassa zijn zo groot dat het effect van duurzame ontwikkeling anders in gevaar zou komen.’

De Raad van Bestuur van het ICABR stelt de volgende uitkomsten van de bijeenkomst vast:

  1. De bio-economie is een belangrijke drijvende kracht achter het onderzoek naar duurzame ontwikkeling voor thema’s variërend van de wereldvoedselvoorziening tot wereldwijde gezondheidssystemen. Het belang van de bio-economie wordt voor een deel sterk onderschat.
  2. Wij zien in dat het onderwerp bio-economie breder moet zijn dan alleen voedsel. De raakvlakken tussen landbouw en voedselproductie zijn nauw verbonden met gezondheid en maatschappelijke ontwikkeling en liggen duidelijk op één lijn met het idee van de wereldgezondheid.
  3. Klimaatverandering vormt een centraal thema in het bio-economisch onderzoek. Om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen, moet er worden geïnvesteerd in innovatie. Er is een enorme behoefte aan internationale coördinatie van de activiteiten van regelgeving op het gebied van bio-economie om onderzoek en innovatie te stimuleren en inclusiever te maken.
  4. De wetenschap moet duidelijker van zich laten horen om debatten op basis van wetenschappelijk bewijs te bevorderen. Al 25 jaar levert het ICABR een bijdrage aan wereldwijde beleidsdebatten door wetenschappelijk bewijs te leveren. Een van de doelstellingen voor de komende jaren is verbetering van de communicatie van het ICABR.
  5. Het ICABR zet zich in voor het stimuleren van jongere wetenschappers op het zuidelijk halfrond. De bio-economie heeft enorme potentie om een duurzame wereld zonder honger mogelijk te maken.

Het ICABR is een organisatie van internationale wetenschappers die meer dan twintig belangrijke nationale en internationale onderzoeksinstellingen vertegenwoordigen, met belangstelling voor bio-economisch onderzoek naar economie en beleid, en analyse van de bijdrage van de bio-economie aan duurzame ontwikkeling.

De doelstellingen van het ICABR zijn: bevorderen en stimuleren van de kwaliteit en relevantie van internationaal bio-economisch onderzoek; meenemen van de stemmen van stakeholders (wetenschappers, beleidsmakers, nationale en internationale organisaties, ngo’s, boeren, consumenten) uit alle regio’s van de wereld; bevorderen van de onderzoekssamenwerking tussen zijn leden; bevorderen van de samenwerking tussen wetenschappers met belangstelling voor de bio-economie in de openbare en de particuliere sector, nationaal en internationaal; en communiceren met de onderzoeksgemeenschap en beleidsmakers, en presenteren van onderzoeksresultaten aan hen om de wetenschappelijke basis voor het bio-economiebeleid te verbeteren.