Nieuws

Belang van stolonen bij witte klaver

Gepubliceerd op
24 september 2021

Van oudsher is witte klaver vooral een belangrijk gewas voor de biologische melkveehouderij. Het is in staat om de stikstof voorziening van een (permanent) grasland op peil te houden zonder kunstmest te hoeven strooien. De afgelopen jaren heeft witte klaver ook aan populariteit gewonnen op conventionele bedrijven. Voor permanente graslanden is het echter van belang dat de witte klaver niet opnieuw ingezaaid hoeft te worden.

Doordat witte klaver in staat is zichzelf te verspreiden over een perceel past het goed in een systeem met permanente graslanden en weidegang. Als deze vestiging echter niet goed lukt zal de witte klaver verdwijnen en zal niet de volledige potentie gebruikt kunnen worden.

Eén van de factoren die van belang is voor het blijven vernieuwen van witte klaver in een perceel is de hoeveelheid bovengrondse uitlopers (stolonen) die een plant aanmaakt. Klavers zijn steeds meer veredeld op productie, maar dit heeft als gevolg dat er rassen zijn die weinig uitlopers produceren. In de proef word gekeken of er rassen zijn die relatief veel stolonen produceren terwijl ze ook een hoge opbrengst hebben.

Uit de metingen die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd is naar boven gekomen dat de hoeveelheid stolonen nogal varieert door het jaar. Er is duidelijk te zien dat de hoeveelheid stolonen toe neemt door het jaar en vervolgens in het voorjaar zijn afgestorven. Ook was de variatie tussen de rassen in het eerste jaar nog niet heel groot, in het tweede jaar zijn er al meer variaties zichtbaar. De komende winter wordt de data hiervan geanalyseerd. Hierin wordt er ook gekeken naar relaties tussen de stolonen en hoe goed een ras scoort op gebied van opbrengst.

Roy Kuenen, ruwvoerspecialist van DSV zaden, geeft de volgende toelichting op het onderzoek: Zowel het gebruik van klaver en het aantal bedrijven dat beweiding toepast is de afgelopen jaren gestegen. Echter heeft het onderzoek naar witte klaver in Nederland de laatste jaren op een laag pitje gestaan (de huidige rassenlijst is gebaseerd op cijfers van 1994-2003). DSV zaden werkt daarom veel met de Duitse collega’s samen aangezien hier meer aandacht aan klaver wordt besteed.

De geluiden uit de praktijk over witte klaver zijn positief. De kunstmestgift kan worden teruggeschroefd, de koeien vinden het smakelijk en het heeft een hoog eiwitgehalte. Echter zijn er ook wat aandachtspunten rondom het teeltmanagement. Om het optimale klaveraandeel te behouden dient continu gestuurd te worden met bemesting en maaimoment/-hoogte.

DSV zaden verwacht dat het gebruik van witte klaver in de toekomst blijft toenemen. We zien steeds vaker dat er ook witte klaver wordt toegevoegd aan maaipercelen met rode klaver. De witte klaver vangt dan de open plekken op waar de rode klaver na verloop van tijd weg valt.

Figuur 2 Onderzoeker Pedro Janssen kijkt naar de hoeveelheid stolonen in verschillende rassen witte klaver
Figuur 2 Onderzoeker Pedro Janssen kijkt naar de hoeveelheid stolonen in verschillende rassen witte klaver

Figuur 3 De hoeveelheid stolonen door de tijd. In het 2e jaar is het zichtbaar dat er minder stolonen zijn en de variatie ook groter is tussen de rassen. Hoe hoger de spreiding van de balken, hoe meer variatie er is.
Figuur 3 De hoeveelheid stolonen door de tijd. In het 2e jaar is het zichtbaar dat er minder stolonen zijn en de variatie ook groter is tussen de rassen. Hoe hoger de spreiding van de balken, hoe meer variatie er is.