Nieuws

Belangrijke rol blogosfeer in debat klimaatverandering

Gepubliceerd op
31 mei 2021

De klimaatveranderingsblogosfeer is gepolariseerd, met aan de ene kant "de klimaat mainstream" en aan de andere kant "klimaatsceptici". Hoewel de impact moeilijk te kwantificeren is, heeft de klimaatveranderingsblogosfeer een belangrijke rol gespeeld in het wetenschappelijke, politieke, media- en publieke debat over klimaatverandering. Het proefschrift "Opposing positions dividing interactions and hostile affect, a multi-dimensional approach to climate change polarization in the blogosphere", van C.W. van Eck, Wageningen University and Research, onderzocht de precieze rol van de blogosfeer in de polarisatie over klimaatverandering.

Er werd een nieuw theoretisch kader ontwikkeld om polarisatie over klimaatverandering te conceptualiseren, door een onderscheid te maken tussen positionele, interactionele en affectieve polarisatie over klimaatverandering:

  1. Positionele polarisatie over klimaatverandering: extreme oppositie tegen klimaatverandering of steeds meer tegengestelde standpunten over klimaatverandering;
  2. Interactionele klimaatveranderingspolarisatie: interacties waarbij deelnemers zich afzijdig houden van of steeds meer tegenover anderen staan die er tegengestelde klimaatveranderingsstandpunten op na houden;
  3. Affectieve klimaatveranderingspolarisatie: extreme of in toenemende mate affectieve of emotionele evaluaties die vijandigheid weerspiegelen ten opzichte van tegengestelde klimaatveranderingsgroeperingen.

In zes mixed methods-onderzoeken toonde de huidige dissertatie aan hoe klimaatveranderingspolarisatie diep geworteld is in de blogosfeer. Bloggers, commentatoren en toeschouwers nemen allemaal (bewust of onbewust) deel aan de polarisatie rond klimaatverandering. Meer in het bijzonder nemen actoren in de blogosfeer extreem tegengestelde klimaatveranderingsstandpunten in, hebben ze interacties waarbij ze ofwel niet betrokken zijn, ofwel steeds meer contrasteren met anderen die tegengestelde klimaatveranderingsstandpunten innemen, en evalueren ze tegengestelde klimaatveranderingsgroeperingen affectief en emotioneel op een manier die vijandigheid weerspiegelt.

Polariserende interactiestrategieën

Een studie toonde bijvoorbeeld aan hoe klimaatsceptische bloggers en mainstream klimaatbloggers beide soortgelijke journalistieke normen aanhangen (bv. waarheid, nieuwheid, dramatisering). Ze operationaliseren deze normen echter allebei op een manier die in lijn is met hun eigen standpunt over klimaatverandering, wat leidt tot gepolariseerde bloginhoud.

Een andere studie toonde aan hoe commentatoren vooral polariserende interactiestrategieën gebruiken wanneer ze een verschil in framing ervaren met een andere commentator. Wanneer commentatoren dergelijke strategieën inzetten, herhalen of upgraden ze hun eigen standpunt en staan ze niet open voor het standpunt van de andere commentator. Het resultaat is dat het framing verschil vaak onopgelost blijft.

Een laatste voorbeeld is een studie die aantoonde dat publieksleden met een lage perceptie van klimaatveranderingrisico's vooral klimaatsceptische blogs bezoeken, terwijl publieksleden met een hoge perceptie van klimaatveranderingrisico's vooral mainstream klimaatblogs bezoeken. Deze studie levert dus bewijs voor mogelijke echokamereffecten.

De blogosfeer depolariseren – hoe?

Over het geheel genomen dragen het theoretisch kader en de bevindingen van dit proefschrift  bij aan ons begrip van de dynamiek van online polarisatie ten aanzien van klimaatverandering. Het proefschrift sluit af met vier aanbevelingen om de blogosfeer te depolariseren:

  1. Bevorder een uitwisseling van standpunten, om echokamereffecten te verminderen;
  2. Train bloggers om verkeerde informatie zelf te herkennen;
  3. Introduceer overlegnormen om civiele dialogen te bevorderen en stel facilitatoren aan die deze regels handhaven;
  4. Communiceer effectief over klimaatverandering. Creëer bijvoorbeeld inhoud die resoneert met de waarden, wereldbeelden en realiteiten van de toehoorders en inhoud die hun emoties aanspreekt. Een ander voorbeeld is dat men zich moet richten op overeenkomsten in plaats van op verschillen en scheidslijnen.