Nieuws

Benoeming Jan van Tatenhove tot persoonlijk hoogleraar: “Delta’s zijn complexe en dynamische systemen”

article_published_on_label
6 november 2023

“Het ontwikkelen en verbinden van kennis is van groot belang voor het realiseren van een veilige, duurzame en toekomstbestendige Zeeuwse delta”, stelt Jan van Tatenhove. Wageningen University & Research heeft hem per 1 oktober 2023 benoemd tot persoonlijk hoogleraar. Hij werkt twee dagen in de week bij de Social Sciences Group (ENP en WEcR). Daar doet hij onderzoek en geeft hij onderwijs op het gebied van marine en delta governance. Daarnaast is hij drie dagen betrokken bij het Delta Climate Center (DCC) in Vlissingen.

Wereldwijd wonen meer dan 500 miljoen mensen in delta’s, gebieden waar rivieren uitwaaieren richting de zee. Hier komen verschillende vraagstukken samen. Delta’s zijn aantrekkelijke en welvarende regio’s, omdat de grond er vruchtbaar is en de omgeving waterrijk. Maar delta’s zijn ook risicovolle gebieden door de kans op overstromingen. “Door klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel staat de leefbaarheid in deze gebieden onder druk”, zegt persoonlijk hoogleraar Marine en Delta Governance Jan van Tatenhove. “Als persoonlijk hoogleraar zal ik vanuit de sociale wetenschappen een bijdrage leveren aan het opzetten van de onderzoeks- en onderwijsagenda van het Delta Climate Center in Vlissingen.”

Kennis over de Zeeuwse delta

Het nieuwe Delta Climate Center is een samenwerkingsverband van WUR, Universiteit Utrecht, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, University College Roosevelt, Hogeschool Zeeland en MBO Scalda. “Het centrum ontwikkelt en verbindt kennis over de Zeeuwse delta zodat we duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta’s kunnen creëren”, licht Van Tatenhove toe. “Het DCC brengt veel deskundigheid samen met betrekking tot delta’s, vanuit verschillende disciplines. Denk aan kennis over voedsel uit zee, offshore windenergie, innovatieve kustverdediging, circulariteit en klimaatbestendige gebiedsinrichting.Mijn onderzoek gaat zich, vanuit een delta governance perspectief, richten op het begrijpen, analyseren en leveren van een bijdrage aan de duurzame transities in de Zeeuwse delta.”

Delta governance verwijst volgens Van Tatenhove naar hoe beleid voor de delta wordt gemaakt en uitgevoerd als gevolg van interacties en onderhandelingen tussen overheden, het bedrijfsleven en belangengroepen. “Delta’s zijn complexe en dynamische systemen, waarbij sociale, bestuurlijke, economische, ecologische en technologische processen en structuren met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Mijn onderzoek zal zich onder andere richten op die factoren. Denk aan de relatie tussen betrokken partijen en de regelgeving vanuit overheden, die de transities naar duurzame en klimaatbestendige delta’s mogelijk maken of juist belemmeren.”

Leren van elkaar in het onderwijs

Van Tatenhove is enthousiast over de deelname van WUR aan het DCC. “Ik kijk er ook naar uit om bij te dragen aan de onderwijsambitie van het DCC; het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn MBO-HBO-WO op het gebied van duurzame delta transities en het begeleiden van Wageningse studenten in het Zeeuwse.”

Van Tatenhove keert na vijf jaar terug bij Wageningen University & Research. Eerder was hij als persoonlijk hoogleraar Marine Governance verbonden aan de WUR. De laatste 20 jaar heeft Van Tatenhove zich gespecialiseerd in beleids- en planningsprocessen op zee. Hij heeft zich vooral bezig gehouden met de ontwikkeling en uitvoering van ruimtelijke ordening op zee, binnen de territoriale wateren van landen en op het niveau van regionale zeeën (zoals de Noordzee en de Baltische Zee). Ook heeft hij onderzoek gedaan naar scheepvaart in het Noordpoolgebied en het reguleren en besturen van Diepzee Mijnbouw.