Nieuws

Beperken van Glyfosaat kan wel

Gepubliceerd op
19 oktober 2022

Een verbod op bepaalde toepassingen van glyfosaathoudende middelen is juridisch gezien mogelijk. Dat concludeert Hanna Schebesta, universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Recht, in een second opinion op verzoek van de vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Al in 2018 schaarde een Kamermeerderheid zich achter een motie om glyfosaat niet langer toe te staan voor het doodspuiten van grasland, groenbemesters en vanggewassen. De landbouwminister verklaarde deze motie echter niet uitvoerbaar, omdat zo’n verbod zou indruisen tegen Europese regelgeving. Ook de landsadvocaat constateerde juridische onhoudbaarheid.

Schebesta, die al eerder over dit onderwerp adviseerde, trekt een andere conclusie. Na een nieuwe analyse van wetgeving en jurisprudentie stelt ze: zo’n beperking kan wel op basis van de Verordening 1107/2009. Ze wijst er verder op dat de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) de minister ruimte biedt om eigen regels te stellen – en dat dat de onafhankelijkheid van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) onverlet laat. Ook beargumenteert ze waarom de term ‘toelaatbaarheid’ uit de Europese wetgeving niet uitgelegd moet worden als een toelatingsplichtvoor de lidstaten.