Nieuws

Betere inheemse insecten voor de biologische bestrijding van plagen. Zit het in hun genen?

Gepubliceerd op
26 januari 2015

Op 22 januari 2015 vond de kick-off plaats van een onderzoek naar de natuurlijke genetische variatie van inheemse natuurlijke vijanden van landbouwplagen. Het internationale netwerk dat dit onderzoek gaat uitvoeren wil hiermee de efficiëntie van de biologische bestrijding van plagen verbeteren zonder gebruik te hoeven maken van exotische vijanden. Het BINGO Training Network (Breeding Invertebrates for Next Generation biocontrol), dat voor 3,3 miljoen euro door het Horizon 2020-programma van de EU wordt gefinancierd, brengt onderzoekers uit negen Europese landen samen.

Doel van het onderzoek is verbetering van de productie en prestaties van inheemse natuurlijke vijanden bij de biologische bestrijding van plagen door het selectief kweken van natuurlijke vijanden die beschikbaar en geschikt zijn voor biologische bestrijding. De afhankelijkheid van chemische pesticiden zal hierdoor wereldwijd afnemen, wat uiteindelijk zal leiden tot een veiligere en gezondere voedselproductie.

Natuurlijke vijanden

De voedselveiligheid wordt voortdurend bedreigd door al bestaande en invasieve schadelijke soorten. De EU wil de voedselveiligheid waarborgen en de gezondheid van het ecosysteem beschermen en legt daarom het gebruik van pesticiden steeds verder aan banden. Bij het realiseren van deze twee doelen kan het gebruik van natuurlijke vijanden bij de biologische bestrijding van landbouwplagen veel potentieel bieden. Voor de bestrijding van nieuwe exotische plagen moeten vaak uitheemse natuurlijke vijanden worden geïmporteerd, wat een risico voor de plaatselijke biodiversiteit kan vormen. Deze afhankelijkheid van geïmporteerde natuurlijke vijanden kan worden teruggedrongen door optimalisatie van inheemse biologische bestrijdingsmiddelen via selectieve en op gewassystemen toegesneden kweekprogramma's. Hoewel het selectief kweken en fokken van planten en vee al eeuwenlang de basis van landbouw vormt, wordt deze praktijk zelden ingezet om de efficiency van natuurlijke vijanden te verbeteren.

BINGO-onderzoeksprogramma

Het BINGO-onderzoeksprogramma gaat zich daarom bezighouden met het selectief kweken en produceren van natuurlijke vijanden aan de hand van genetische informatie, waarbij het bovendien geavanceerde genomische technieken op het gebied van biologische bestrijding zal toepassen. BINGO wordt gefinancierd door het prestigieuze Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) van de Europese Commissie. Dit netwerk sponsort de training van dertien jonge onderzoekers bij twaalf partners afkomstig van universiteiten, non-profit organisaties en ondernemingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Griekenland en Portugal. Als coördinator speelt Wageningen University een leidende rol in het BINGO Training Network.