Nieuws

Blauwalg is symptoom van voedselrijk water

Gepubliceerd op
11 augustus 2022

Met opnieuw tropisch zomerweer in aantocht is een duik in het frisse water verleidelijk. Maar het warme weer vergroot ook het gevaar voor blauwalgen in oppervlaktewater. Wat zijn de risico’s en wat is er tegen te doen?

Lurling (universitair hoofddocent bij Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer) onderzoekt hoe overlast van blauwalgen te voorkomen is. Hij brengt in kaart waar de voedingsstoffen vandaan komen. ‘Het omliggende landschap en wat daar gebeurt heeft een grote invloed op de voedselrijkdom in het water.’ Denk aan waterverbruik, landgebruik, en vervuiling. Elk water vraagt om andere maatregelen. ‘Het vereist maatwerk van waterbeheerders en overheden om de voedingsstoffen terug te dringen en blauwalgengroei te voorkomen.’

Stikstof

De blauwalg is een symptoom van voedselrijk water, stelt Lurling. ‘Blauwalgen zijn micro-organismen in het water die vooral stikstof en fosfaat nodig hebben als voedingsstof. Al vele decennia hebben we last van overbemesting. Stikstof en fosfaten hopen zich op in de bodem en lekken uit naar grond- en oppervlaktewater. Stikstofdepositie is slechts een deel van het probleem want de 310 miljoen kilogram stikstof die de landbouw jaarlijks verliest, gaat 90 miljoen de lucht in; de rest – 220 miljoen – gaat direct de grond in en bereikt zo het water.’