Nieuws

BodemHack: Afstemmen data levert nieuwe informatie op

Gepubliceerd op
7 juni 2018

Hoe zorg je er voor dat je zowel drinkwater als landbouwgewassen kunnen blijven produceren? Drinkwaterbedrijf Vitens, Provincie Gelderland en Wageningen University & Research zochten gezamenlijk naar een antwoord. Via een BodemHack werden onderzoeksgegevens en andere data van proefbedrijf De Marke, de nabijgelegen waterwinning en de gegevens van Wageningen Universiteit naast elkaar gelegd. Met deze resultaten hoopten ze nieuwe inzichten op het gebied van (grond)waterkwaliteit en –kwantiteit te krijgen. In de praktijk blijkt samenwerken op datagebied niet vanzelfsprekend, maar wel heel zinvol te zijn.

Op donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni was FarmHackNL met ruim 30 ‘hackers’ te gast bij proefboerderij De Marke in de Achterhoek. Vier teams gingen los op de data vanuit een specifiek geografisch gebied over bodem, agrarisch gebruik, (grond)waterkwaliteit en –kwantiteit. De experts groeven volop in data voor een gezonde bodem tijdens de BodemHack Achterhoek.

Aan de slag met data

De deelnemers gingen aan de slag met 4 challenges:

Data crunching: Wat levert het op als we landbouwdata combineren met diverse bodem- en (grond)waterdata?

Waterbeschikbaarheid: Is op basis van satellietbeelden en data (gewashistorie, bodemanalyses) vast te stellen welke factoren van invloed zijn op deze verschillende prestaties van op de percelen?  

PerceelPrestatie: De bodem in het onderzoeksgebied heeft een dubbelfunctie: voor boer én drinkwaterbedrijf. Hoe kun je het geheel van prestaties dat een perceel levert zichtbaar maken voor beide partijen?

Gebiedsarrangement: Binnen het gebiedsarrangement wordt ervan uitgegaan dat de kwaliteit van het oppervlakte water sturend is voor het agrarisch management. Aan de hand van de tool MaxiMi, maximale milieuprestaties met minimale (overheids)inspanning, is gekeken wat dit betekend voor de Achterhoek.

Dit leverde het MaxiMy_N-concept op. MaxiMy-N: data als transactiemiddel bij verwaarden van ecosystemen, werd door de jury bestaande uit leidinggevende van WUR, Vitens unaniem gekozen als winnaar van deze FarmHack. Dit concept biedt veel kansen en maakt fijnmaziger en beter beheer mogelijk op basis van de gewenste impact in plaats van generieke normen.

De Achterhoek lijkt om allerlei redenen een ideaal pilotgebied voor MaxiMy-N. Zo is het gebied bijzonder rijk aan data, is er de winlocatie van Vitens. Alle betrokkenen in het gebied De Marke, Vruchtbare Kringloop Achterhoek waren meteen enthousiast bij het zien van dit concept.

Verdere samenwerking

Vanuit deze vier onderwerpen is hard gewerkt aan een antwoord op de vraag: Hoe je zorg je dat je op een verantwoorde manier drinkwater en landbouwgewassen kan produceren in de Achterhoek. Een belangrijke doel van deze BodemHack was om samen te werken op datagebied tussen Vitens, WUR en Provincie Gelderland, om efficiënter te zijn en meer impact en nieuwe inzichten uit data te halen. Helaas is samenwerken op datagebied makkelijker gezegd dan gedaan. Ondanks het voorwerk en dat alle data hetzelfde geografische gebied betrof, was het veel werk om data te harmoniseren. Geo-referenties ontbraken of verschilden, van cruciale data bleken toch niet zoveel datapunten te zijn dan verwacht. Ondanks dat de afstemming van de data de praktijk niet optimaal is, is het mooi dat de samenwerking tussen deze partijen de komende tijd wordt voorgezet.

Meer informatie

Lees hier alle resultaten van de BodemHack op 31 mei en 1 juni