Nieuws

Business Day 2019; think BIG

Gepubliceerd op
1 oktober 2019

Finding answers together was het motto tijdens deze editie van de Business Day, 26 september jl. De 200 deelnemers aan deze dag, waarvan zo’n 60% met een business achtergrond, konden tijdens diverse interactieve bijeenkomsten kennismaken en ideeën uitgewisseld over nieuwe technologieën, mogelijke toepassingen en de impact ervan.

Rens Buchwald, lid van de Raad van Bestuur WUR, nodigde tijdens de plenaire opening van de dag de aanwezige managers , innovators, ontwikkelaars en beleidsmakers uit om mee te denken over de manier waarop WUR zou moeten werken aan actuele grote uitdagingen als klimaatveranderingen, bevolkingsgroei, ondervoeding en overconsumptie. Deze uitdagingen vragen om transitie en samenwerking. Hij sprak de hoop uit ‘finding anwers together’ samen met de bedrijven en met de mensen werkzaam in het WUR-domein.

Think BIG en be agile

Keynote speaker, Onno van der Stolpe, WUR-alumni en oprichter van Galapagos NV nam de bezoeker mee in de ontstaansgeschiedenis van Galapagos. Hoe in 16 jaar uit te groeien van een kleine start-up in Leiden, met een idee voor een onstekingsremmer tegen reuma, tot één van de grootste Biotechs in Europa. Stolpe: “Waardecreatie vraagt om een lange adem, maar door de deal met een grote speler in farma (Gilead) kunnen we nu niet meer worden overgenomen. Zo kunnen we tien jaar werken aan de ontwikkeling aan onze oorspronkelijke ideeën.” Hij deelde de lessen die hij geleerd had in de afgelopen 16 jaar. “Volg je plan; denk altijd aan de financiering; wees agile en THINK BIG. Ik stelde al vroeg in de geschiedenis van Galapagos dat wij de leading EU Biotech zouden worden tot verbazing van anderen. Maar mijn stelling is: leg de lat hoog en hou het einddoel voor ogen.”

Pitches, WEURO’s en tekeningen

Bezoekers verdeelden zich hierna, velen met paraplu, over de campus naar de themasessies op de diverse locatie. Iedereen kon van tevoren aangeven welke onderwerpen hem/haar aanspraken, zodat op de diverse locaties goede en geanimeerde discussies ontstonden met nieuwe inzichten en ideeën. Thema’s dit jaar waren: nieuwe eiwitten (Phenomea), klimaatproblemen (Lumen), data en platformen (Orion), fenotypering (Unifarm), circulariteitsproblemen (Zodiac) en evenwichtige voeding en duurzaamheid (Impuls).

Zo werd bij het onderwerp circulariteit gebrainstormd over de uitdagingen en de oplossingen van deelproblemen zoals Circulaire businessmodellen en de duurzame aanvoer van biomassa. De beste ideeën werden gepitched, waarna de deelnemers met geld (in de vorm van WEURO’s) aangaven welk idee volgens hen de meeste mogelijkheden had of welk idee hen het meeste had geïnspireerd.

Impressie

De Business Day eindigde met een netwerkborrel in Orion.
Bekijk de foto’s en de video om zelf een indruk te krijgen van deze inspirerende editie van de Business Day.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan