Nieuws

Cattlelyst team in iGEM-competitie zoekt financiering voor volgende fase project

article_published_on_label
1 oktober 2021

Het iGEM-studentencompetitieteam van Wageningen University & Research (WUR) is op zoek naar financiering om hun project verder te brengen. Ze ontwikkelen een innovatieve oplossing die de ecologische impact van de veehouderij helpt verminderen. Sinds februari doet een team van tien master- en bachelorstudenten van WUR mee aan de wereldwijde synthetische biologiecompetitie iGEM. Zij worden ondersteund door een team van begeleiders in de Laboratoria Microbiologie en Systems & Synthetic Biology.

Dit jaar werkt het team aan een innovatief biofilter dat gericht is op het verminderen van ammoniak- en methaanemissies uit koeienstallen. Deze gassen zijn schadelijk voor zowel het lokale als het mondiale milieu. Ammoniakuitstoot draagt ​​bij aan het verlies aan biodiversiteit, terwijl methaan een krachtig broeikasgas is dat bijdraagt ​​aan klimaatverandering. Hun oplossing, genaamd Cattlelyst, is een luchtfiltratiesysteem dat vertrouwt op genetisch geoptimaliseerde bacteriën die zijn ontwikkeld om deze gassen om te zetten in onschadelijke vormen.

Het team is zowel het biofilter in de wetenschappelijke context aan het ontwikkelen als het theoretische ontwerp en de maatschappelijke implementatie ervan. Ze begonnen met het ontwikkelen van computermodellen om verschillende aspecten van het systeem te voorspellen en voeren momenteel experimenten uit in het laboratorium om hun ontwerpen te valideren en de beoogde bacteriën fysiek te creëren. De studenten voeren elk een onderdeel van het project uit als onderdeel van hun studie.

Cattlelyst

Teamlid Sophie van der Vlugt: “Om onze oplossing te kunnen ontwikkelen en valideren, moeten we experimenten doen in het lab. De materialen, enzymen en machines die we daarvoor gebruiken zijn duur en daar moeten we zelf voor betalen. Daarnaast moeten we de kosten betalen voor deelname aan de internationale wedstrijd voor genetisch gemanipuleerde machines (iGEM). Daarom hebben we contact opgenomen met bedrijven om sponsoring te vragen in de vorm van labbenodigdheden, licenties voor programma's of financiële ondersteuning. Daarnaast zijn we een crowdfundingcampagne gestart om te helpen ons doel te realiseren.

Door bij te dragen aan ons project kunnen mensen ons helpen de impact van de vee-industrie op het lokale en mondiale milieu te verminderen.” Het team en hun project financieel steunen? Bezoek dan de crowdfundingpagina. Voor het uitwisselen van ideeën of vragen, neem dan contact op door een mail te sturen.