Nieuws

Chiel van Heerwaarden een van de tien nieuwe leden van De Jonge Akademie

Gepubliceerd op
8 december 2020

De Wageninger dr.ir. Chiel van Heerwaarden van de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit is met negen andere onderzoekers in Nederland aangewezen als nieuw lid van De Jonge Akademie. De officiële installatie is voorzien op 23 maart 2021.

Leden van De Jonge Akademie hebben zich wetenschappelijk bewezen en zijn minder dan tien jaar geleden gepromoveerd. Ze komen uit alle disciplines. Tijdens hun vijfjarige lidmaatschap maken ze zich sterk voor projecten op het gebied van wetenschap, wetenschapsbeleid en wetenschapscommunicatie. De Jonge Akademie is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

dr.ir. CC van Heerwaarden
dr.ir. CC van Heerwaarden

Het onderzoeksthema van Chiel van Heerwaarden was al geliefd bij schilders in de 17e-eeuw: de patronen van licht en schaduw die wolken in het landschap veroorzaken. Onderzoek naar deze patronen kan onzekerheid in schattingen over klimaatverandering reduceren en kan leiden tot betere voorspellingen voor het opwekken van zonne-energie. Voor zijn onderzoek gebruikt Van Heerwaarden computersimulaties en veldmetingen waarvoor hij een deel van de software zelf ontwikkelt. Hij is een voorstander van open source software voor wetenschappelijk onderzoek, omdat dit de wetenschappelijke transparantie en vooruitgang dient. Van Heerwaarden is bezorgd over de grote groei in aantallen publicaties in de wetenschap en wil binnen De Jonge Akademie graag bijdragen aan beleidsverandering die kwaliteit boven kwantiteit stelt in de beoordeling van wetenschappers.

De Jonge Akademie

Met zijn vijftig leden is De Jonge Akademie een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. De Jonge Akademie organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. Deze wetenschappers vertegenwoordigen samen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines. Ze zijn werkzaam bij Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten. Elk jaar stromen er tien leden in en uit.