Nieuws

‘Circulair produceren gaat om toegevoegde waarde op de langere termijn’

Gepubliceerd op
6 oktober 2021

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt de komende jaren wat circulaire glastuinbouw betekent voor tuinbouwondernemingen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100; een aantal van de leden van dat initiatief zit ook in de begeleidingscommissie (BCO) van het onderzoek. Sander van Golberdinge, public affairs bij Grodan: “Duurzaam produceren is een voorwaarde om commercieel succesvol te kunnen zijn."

Welke ambitie heeft Grodan op het gebied van circulariteit?

“Circulariteit is onze ambitie en ons kompas. We willen dus dat grondstoffen nooit meer uitgeput raken. Een deel van de oplossing voor de glastuinbouw is: niet in de grond telen. Anders raak je immers water, nutriënten, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kwijt aan de bodem. Onze producten leveren daarvoor een oplossing. Een steenwolsubstraat zorgt immers voor een mini-ecosysteem waarbinnen een teler zo veel mogelijk controle heeft." 

Is Grodan daarmee dus al voor 100% circulair?

“Nee. Allereerst is basalt nodig voor het maken van steenwol. Daarvan is enorm veel beschikbaar, maar toch willen we er zorgvuldig mee omgaan. Nu al wordt steenwol hergebruikt voor bijvoorbeeld het produceren van bakstenen. Dat betekent dat we steenwol recyclen. Dat gebeurt nu al op grote schaal – in Nederland voor 100%. Maar we kijken naar andere toepassingen en de mogelijkheid om er weer steenwol van te maken. Daarnaast zoeken we een oplossing voor de plastic hoezen waarin het steenwol zit. We werken daarvoor samen met ons netwerk. Dat gebeurt onder meer via de BCO van het project Circulaire Glastuinbouw." 

Is dat de reden om lid te zijn van de BCO?

“We doen zelf ook voortdurend onderzoek naar de duurzaamheid van onze producten. Maar bijvoorbeeld plastic is een gezamenlijk probleem. In het teeltproces wordt immers meer plastic gebruikt, zoals teeltclips. Aan dat soort oplossingen moeten we dus als netwerk samenwerken. Daarnaast vinden we het bij onze rol en positie in de tuinbouw horen dat we zijn aangesloten bij de BCO."

Kan circulair produceren ook marktkansen opleveren, voor Grodan of de sector?

“We zijn ervan overtuigd dat duurzaam produceren een voorwaarde is om commercieel succesvol te zijn. Dat komt onder meer doordat investeerders in de nabije toekomst alleen nog maar geïnteresseerd zijn in producten die hoog scoren in duurzaamheid. En regelgevers, zoals de Europese Unie, sturen ook aan op verdere vergroening. Daarom geloven we dat circulair produceren op termijn zelfs een nieuw exportmodel wordt voor de Nederlandse glastuinbouw."

Zorgt circulair produceren ook voor kostenbesparingen in jullie productieproces?

“Het gaat voor ons vooral om de 'license to produce'. We kijken dus niet louter naar kosten besparen op de korte termijn. We kijken juist vooral naar de lange termijn. Hoe kunnen we met steeds meer mensen op deze planeet ervoor zorgen dat grondstoffen niet uitgeput raken? Het gaat dus verder, het gaat om toegevoegde waarde op de langere termijn."

Over het project Circulaire Glastuinbouw

In het project Circulaire Glastuinbouw onderzoekt de Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research de gevolgen van de circulaire economie voor glastuinbouwbedrijven. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100. Greenport West-Holland is mede-verantwoordelijk voor de externe communicatie.​