Nieuws

Consortium met WENR wint tender voor natuurinclusief woonproject

Gepubliceerd op
2 oktober 2018

Een consortium van projectontwikkelaars, bouwers, (landschaps)architecten, techneuten en ecologen heeft de tender gewonnen voor een duurzaam, natuurinclusief en klimaatbestendig bouwproject in Eindhoven. Robbert Snep werkte namens Wageningen Environmental Research mee aan deze tender.

Zuiver

Het ontwerp ‘Zuiver’ is in twee rondes twee keer als beste ontwerp uit de bus gekomen. Het wordt door de indieners omschreven als een ‘radicaal circulair en duurzaam alternatief voor de typisch Nederlandse woonwijk’. De woningen worden gebundeld in drie compacte eenheden waardoor er een groen hart ontstaat voor onder andere sociaal en natuurlijk buitenleven. Behalve maatregelen voor de ontwikkeling van biodiversiteit heeft Robbert Snep ook een serie maatregelen voorgesteld om piekbuien te bergen op de eigen kavel, om regenwater te hergebruiken en grijs (afval)water te zuiveren.

Zuiver is een allesomvattend leef-concept, stellen de ontwerpers, ontworpen als een circulair ‘ecosysteem’. De nieuwe bewoners krijgen inspraak in de configuratie van hun woning en de omgeving, waaronder een ‘groen hart’ waar kinderen kunnen spelen. Er is daarbij ruimte voor beweging, ontspanning en ontmoeting. Robbert Snep: “Daarnaast draagt het ontwerp bij aan een circulaire omgeving doordat we hebben gezocht naar integrale oplossingen voor (her)gebruik van water, zonne-energie, warmte uit bio-energie, geupcyclede en natuurlijke materialen, en het versterken van de biodiversiteit. Hiermee worden de bewoners geprikkeld om op een duurzame manier met de natuur te leven.”

Groene ruimte

De gebouwen van Zuiver worden compact in het landschap geplaatst waardoor er een zo groot mogelijke groene ruimte over blijft om te delen. “Hoogtegradiënten geven vorm aan de diverse lagen van publiek en privé en de biodiversiteit en ecologie. De zichtlijnen, de gelaagde opbouw van de woningen en indirecte benaderingen van de ensembles geven de omgeving een menselijke schaal waarmee de gebouwen zich als sculpturen een nieuw natuurlijk landschap definiëren,” aldus de vormgevers.

Het consortium bestaat uit BPD/Sprangers, Marc Koehler Architects, Boom Landscape, Tom van Tuijn Stedenbouw, Superuse Studios, Peter Mensinga (Arup), YuconVR en Wageningen Environmental Research.