Nieuws

Contractmanager Reizen WUR wint prijs voor reis- en mobiliteitsbeleid

Gepubliceerd op
17 december 2020

Dit jaar gaat de Sustainable Business Travel Award naar WUR. De award werd uitgereikt door de NATM -Nederlandse Associatie voor Travel Management- aan Rolf Heling, contractmanager Reizen en locatiemanager. WUR is voorgedragen door andere organisaties vanwege de aanpassingen in het reisbeleid op het gebied van verduurzaming. Met name het stimuleren van dienstreizen met de trein in plaats van met het vliegtuig.

Duurzaam zakelijk reizen

Vanuit de shortlist kwam WUR in de laatste selectie terecht met nog twee andere organisaties. Uiteindelijk waren na een publieksstemming op de drie geanonimiseerde overgebleven kandidaten 59% van de stemmen voor WUR. De reactie van de jury luidde: ‘De gedegen aanpak binnen de WUR bevestigt voor de jury dat duurzaam zakelijk reizen het best ontwikkeld kan worden bij een breed draagvlak binnen een organisatie’, aldus Odete Pimenta da Silva, voorzitter van de jury en managing director NATM.

IMG_8941.JPG

Rolf is blij en trots met het ontvangen van deze prijs. “Binnen WUR hebben we een continue focus op duurzaamheid. Onze projectgroep ‘duurzame mobiliteit’, met daarin afgevaardigden van onder andere de afdelingen HRM, Inkoop en Veiligheid & Milieu, richt zich op het verduurzamen van mobiliteit in de breedste zin van het woord. Afgelopen jaar hebben we onder meer ons reisbeleid aangepast met een sterkere focus op het gebruik van videoconferencing en internationale treinen. Ik zie deze prijs niet zozeer als een waardering voor mijn eigen werk, maar vooral als een stimulans voor de werkwijze die we in de organisatie hanteren om te verduurzamen.’

Mobiliteitsbeleid Wageningen University & Research

Het mobiliteitsbeleid richt zich op het verminderen van vervoersbewegingen en het verduurzamen van vervoer. WUR heeft de ambitie om de CO2 emissie van al het vervoer van WUR jaarlijks met minimaal 2% te verminderen. Trajecten die uit het beleid zijn voortgekomen zijn onder andere de de e-bike uitprobeerweken voor woon-werkverkeer, het stimuleren van openbaar vervoer, het demotiveren van vliegreizen voor bestemming die binnen 6 uur met de trein zijn te bereiken en het introduceren van elektrische dienstauto’s via het project MaaS (mobility as a service).

Dat verduurzamen van vliegreizen lastig is, blijkt ook uit een recent rapport over vliegen door de jonge akademie, waarin aandacht wordt gevraagd voor het verduurzamen van vliegreizen. In het rapport wordt benoemd dat WUR het beste duurzaamheidsbeleid voert en toonaangevend is op het gebied van mobiliteit. In algemene zin concluderen zij echter dat de maatregelen van de Nederlandse universiteiten op het vlak van mobiliteit tot op heden tamelijk vrijblijvend zijn en daarom ook weinig effectief.

Verdere stappen zullen gezet moeten worden in het reduceren van het aantal reisbewegingen en het verduurzamen van de reisbewegingen die noodzakelijk blijven.
Rolf Heling

Toekomst en gevolgen Corona

Rolf Heling: ‘Binnen WUR is het laaghangend fruit inmiddels geplukt. Verdere stappen zullen gezet moeten worden in het reduceren van het aantal reisbewegingen en het verduurzamen van de reisbewegingen die noodzakelijk blijven. Als gevolg van Corona zijn we beter bekend geraakt met online meetings en events. Dit kan bijdragen aan een verdere reductie in het aantal (vlieg)kilometers en het aantal woon-werk kilometers. Een aantal zaken zoals bijvoorbeeld de WUR reischeck hebben we net voor de Corona uitbraak gelanceerd en die is dus logischerwijs wat op de achtergrond geraakt. In 2021 en verder zal moeten blijken wat de effect van onder andere de Corona gerelateerde ontwikkelingen zijn en welke volgende stappen WUR kan zetten om nog verder te verduurzamen op het gebied van mobiliteit.’