Nieuws

De eerste recycle cirkel is rond!

article_published_on_label
23 januari 2020

Op 9 januari is een belangrijke stap gezet in de circulaire economie, ook wel kringloopeconomie, van Wageningen University & Research. Het Facilitair Bedrijf van WUR heeft de Circulaire Samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het gebruik van kringlooppapier. Gebruikte papierproducten van WUR worden als grondstof gebruikt voor nieuwe sanitaire papierproducten.

Kringloop van papierproducten

WUR is met 3 organisaties een samenwerking aangegaan om een kringloop van papierproducten te maken. Met de ondertekening van het contract is deze kringloop nu een feit. De gebruikte papieren bekers en handdoekjes worden, net als het vertrouwelijk papier en oud kantoorpapier, door Veolia Paper & Plastics Recycling B.V. ingezameld en vervoerd naar de fabriek van WEPA Nederland B.V.. Daar worden de papiervezels opnieuw ingezet als grondstof voor handdoek- en toiletpapier. Via onze leverancier Asito komen die papierproducten uiteindelijk weer bij WUR terug.

Duurzame bedrijfsvoering

Recycling at WUR

De ondertekening is een zeer mooie stap op weg naar een ambitieuze doelstelling: WUR wil in 2030 namelijk 50% minder grondstoffen gebruiken. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijke pijler in het strategisch plan van WUR. Dat komt tot uitdrukking in onze missie én onze ambitie om voorloper te zijn op gebied van duurzame bedrijfsvoering. Wageningen Campus is ecologisch en groen, met duurzame gebouwen en faciliteiten. De laatste jaren is het energie- en watergebruik flink gereduceerd, is het gebruik van hernieuwbare energie toegenomen en wordt afval zo veel mogelijk gescheiden ingezameld. En samen met deze 3 ketenpartners wisselen we kennis uit en maken we van afval weer grondstof, op een lokale en duurzame wijze. We leggen de basis voor het creëren van zuivere grondstoffen die bijdragen aan een circulaire economie, geen luchtverontreiniging, watervervuiling of chemisch afval in de natuur.

Onze impact op het milieu en klimaat

Het creëren van deze kringloop op papierproducten past goed in het verduurzamen van ons afval. Binnen WUR worden jaarlijks 3,8 miljoen kartonnen bekers en 17 miljoen handdoekjes verbruikt en wordt er 277.199 kilo oud papier afgevoerd. Door onze gebruikte papierproducten separaat in te zamelen en te laten verwerken tot BlackSatino sanitaire papierproducten, die we bij WUR vervolgens weer gebruiken, realiseren we op jaarbasis onderstaande milieubesparingen:

  • 915,691 liter water
  • 62,819 KWh energie
  • 61,136 kg CO2 emissie
  • Productieproces vrij van schadelijke chemicaliën (Cradle to Cradle)

Deze kringloop realiseren we door 1 vervoerder te laten ophalen en afvoeren, waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande transportbewegingen. Door de kringloop van oud papier wordt 66.711 kg CO2-emissie voorkomen; dit staat gelijk aan de uitstoot van 25 leaseauto’s per jaar. Zo verkleinen we met deze kringloop onze impact op het milieu en klimaat aanzienlijk.
Enkele belangrijke stappen zullen in de nabije toekomst nog genomen moeten worden. Zo kan het separaat inzamelen nog beter en schoner als de bekers zonder plastic of klokhuizen in de afvalbakken gaan. En ook het op termijn vervangen van de bekers in de onderwijsgebouwen is iets waarnaar gekeken wordt. Vanwege het type koffiemachines in die gebouwen, met een automatische bekerdispenser die vooral snel koffie/thee inschenkt, wordt er daar nog geen gebruik gemaakt van een recyclebare beker. Bij een volgende aanbesteding wordt er in ieder geval gestuurd op eenzelfde bekergebruik in alle panden van WUR.

De cirkel is rond!

Met de ondertekening van deze duurzame kringloop van papierproducten realiseert WUR nu een prachtige eerste stap in de richting van vermindering van het gebruik van grondstoffen binnen WUR, wat een positieve impact heeft op het milieu. WUR hoopt zo een voorbeeld te zijn voor andere organisaties en universiteiten in Nederland. Deze recycle cirkel is nu echt rond!