Nieuws

De impact van COVID-19 lockdown op eetgedrag

Gepubliceerd op
29 maart 2022

Wat is de impact van de COVID-19 lockdown op eetgedrag? Hebben er veranderingen plaatsgevonden bij de aankoop van bepaalde voeding? Hoe hebben ouders deze mogelijke veranderingen ervaren? En was alles negatief of zorgde de lockdown ook voor positiviteit? In het online deel van het Symposium Gezonde, duurzame voeding en leefstijl voor kinderen deelt Dr. Kaat Philippe (Leuven, België) de resultaten uit haar onderzoek naar de impact van COVID-19 lockdown op eetgedrag.

Dit artikel is gepubliceerd in het kader van het Symposium Gezonde, duurzame voeding en leefstijl voor kinderen wat op 17 mei 2022 gaat plaatsvinden te Wageningen.

Kaat is postdoctoraal onderzoekster aan University College Dublin. Ze is in 2021 gepromoveerd tot doctor in de Psychologie aan het Centre of Taste and Feeding Behavior/INRAE/UBFC in Frankrijk en gespecialiseerd in eetgedrag van kinderen en voedingsspecifieke opvoedingspraktijken van ouders. Kaat deed haar promotieonderzoek in het kader van het Europees project Edulia (www.edulia.eu) dat zocht naar innovatieve methoden om gezond eten te stimuleren bij kinderen vanaf een jonge leeftijd.

Impact COVID-19 lockdown

Kaats onderzoek naar de impact van de eerste COVID-19 lockdown op het eetgedrag van Franse families leverde een genuanceerd verhaal met een grote verscheidenheid aan ervaringen en emoties op. Eetplezier en de impact van tijd speelden een centrale rol. De resultaten geven bovendien stof tot nadenken over hoe we als policy makers, gezondheidswerkers, onderzoekers en ouders gezond eten kunnen stimuleren in families en wat mogelijke valkuilen zijn.

De rol van de vader

Daarnaast vertelt Kaat ook over haar onderzoek naar de rol van vaders bij het voeden van/eten met hun kleuter. Moeders staan vaak centraal bij onderzoek naar eetgedrag van kinderen en voedingsspecifieke opvoedingspraktijken thuis. Maar zijn vaders dan zo afwezig tijdens maaltijden thuis of bij het koken en inkopen doen? En welke opvoedingspraktijken gebruiken ze juist? Zijn deze gelijkwaardig of verschillend van die van moeder? En welke effecten hebben ze op het kind? Kaat onderzocht dit zowel in Frankrijk als in Denemarken. Haar resultaten toonden dat er daadwerkelijk verschillen bestaan en dat het zeker belangrijk is om zowel moeders als vaders te betrekken in onderzoek en bij campagnes en interventies.

Meer informatie over het symposium

Benieuwd naar het symposium? Klik hier voor meer informatie.