Nieuws

De invloed van de penwortel van witte klaver op de persistentie

Gepubliceerd op
12 juni 2018

Witte klaver heeft de eerste zes tot achttien maanden een penwortel. Deze penwortel is belangrijk voor de weerbaarheid van witte klaver op gebied van water- en nutriënten-opname. Het afsterven van de penwortel heeft mogelijk een effect op de persistentie van witte klaver. Penwortels wortelen namelijk dieper dan de stolonwortels, waar witte klaver in een later stadium van afhankelijk is. Dit blijkt uit rassenproeven met witte klaver. De eerste resultaten laten zien dat aanwezigheid van een penwortel bijdraagt aan een hogere klaverbezetting.

In veldproeven in Ysselsteyn en Garminge zijn 18 witte klaver rassen ingezaaid in het najaar van 2016. De rassen zijn gezaaid in monocultuur en in mengsel met gras. Gedurende de afgelopen twee jaar is elke zes maanden bepaald of een specifiek ras nog een penwortel had. In een kluit van 20 x 20 cm en 40 cm diep zijn penwortels geobserveerd. Deze gegevens zijn gekoppeld aan het verloop van het klaveraandeel.

Correlatie

Links afstervende penwortel, rechts actieve stolonwortel
Links afstervende penwortel, rechts actieve stolonwortel

De eerste resultaten laten zien dat er een significante relatie is tussen de fractie aanwezige penwortels en het klaveraandeel. In beide proeven zien we hetzelfde resultaat, maar opvallend is dat dit alleen te zien is in de monocultuur in Ysselsteyn en in het mengsel met gras in Garminge. In het mengsel met gras in Ysselsteyn en in de monocultuur in Garminge is er geen correlatie. De onderzoekers  kijken  verder hoe dit kan en hoe het proces van afsterven van de penwortel zich verder ontwikkeld met aanvullende metingen.

Kruipende klaver

Belangrijk blijft dat de penwortel tijdelijk is en de klaver gaat ‘kruipen’ zodra deze wegvalt. Dit is een interessant fenomeen. Omgevingsfactoren en raseigenschappen bepalen in hoeverre de stolonen de functie van de penwortel kunnen overnemen. Dit beïnvloedt de mate van aangroei van nieuwe delen en het afsterven van oudere: het daadwerkelijke ‘kruipgedrag’ van klaver. We verwachten met onze resultaten richting te kunnen geven aan veredeling van witte klaver, zodat  het witte klaveraandeel in een grasklavermat stabieler blijft.

Aanwezigheid penwortel gerelateerd aan klaveraandeel monocultuur Ysselsteyn
Aanwezigheid penwortel gerelateerd aan klaveraandeel monocultuur Ysselsteyn
Aanwezigheid penwortel gerelateerd aan klaveraandeel in mengsel met gras Garminge
Aanwezigheid penwortel gerelateerd aan klaveraandeel in mengsel met gras Garminge