Nieuws

De lokale politiek wordt groener - maar een groene gemeente, hoe doe je dat?

Gepubliceerd op
16 maart 2022

Natuurinclusief bouwen heeft veel voordelen en dat beseffen politieke partijen in gemeentes zich steeds meer, blijkt uit een analyse van Wageningen Environmental Research. Maar hoe pak je dat aan? Bij de afgelopen vier gemeenteraadsverkiezingen zijn door Wageningen Environmental Research partijprogramma’s geanalyseerd op de aandacht die partijen aan ‘groen’ geven. In 2022 is het percentage verkiezingsprogramma’s met groene ambities verder opgelopen. Van de onderzochte partijen heeft 94,3% aandacht voor groen t.o.v. 84,3% in 2010. Bijna alle landelijke partijen nemen het op in hun verkiezingsprogramma’s, maar bij de lokale partijen zijn de verschillen groot.

Wageningen University & Research bekijkt hoe ze de lokale politiek beter kan ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen die lokaal uitgewerkt moeten worden. Een gemeenteraadslid moet met beperkte tijd en middelen in contact zijn met de gemeenschap voor volksvertegenwoordiging, onderzoek doen voor het stellen van kaders  en daarnaast ook nog het college controleren. ‘WUR bekijkt uitdagingen met een integrale bril, waarbij verschillende disciplines samenkomen om zo tot nieuwe inzichten te komen’, zegt Marian Stuiver, Program Lead Green Cities. ‘Een groene gemeente verkoelt de stad  in de zomer, vermindert de kans op wateroverlast en vergroot de biodiversiteit. Maar het draag ook bij aan een betere gezondheid, een hoger welzijn en aan sociale cohesie. Bewoners waarderen het als er groen in de buurt is.’

WUR bundelde kennis in een overzichtelijke gids met tips om de gemeente groener te maken. Zo geven ze een aantal praktische tips voor natuurinclusief bouwen:

1. Ontwerpen aanpassen vlak voor de bouw

De laatste jaren is in meerdere projecten nog in een laat stadium, zelfs op de bouwplaats, besloten om natuurinclusieve maatregelen toe te passen. Bekend voorbeeld is de 23 verdiepingen tellende Nimbuswoontoren in Nijmegen (2016). Ver in het bouwproces zijn nog 100 neststenen voor gierzwaluwen ingemetseld. De zwaluwen wisten ze hetzelfde jaar al te vinden. Vermoed je als gemeente dat er kansen zijn voor méér groen in een project? Ga in gesprek met de aannemer over wat nog mogelijk is. Heb het lef om nog iets te wijzigen, want dit kan voor plant en dier van grote waarde zijn.

2. Benut elke kans voor vergroening

Tuinen en publieke ruimtes kunnen bijna altijd natuurinclusiever. Denk aan groene erfafscheidingen (hagen), gevelgroen, een groen dak op schuren, groene verharding en het terugbrengen van niet nuttige verharding. Wat van belang is: als je bomen en struiken in de juiste omstandigheden plant, gaan ze beter groeien en bloeien, waardoor ze meer waarde opleveren en zichzelf beter terugbetalen. Zorg vooral voor genoeg ondergrondse groeiruimte.

3. Raadpleeg soortendeskundigen

Kleine maatregelen kunnen net het verschil maken voor dieren en planten om zich te vestigen. Denk aan kleine kieren of holle ruimtes, een minder gladde afwerking van een muur, een doorgang in schutting of kiezels en aarde op daken. Een soortendeskundige ziet extra mogelijkheden en weet wat wel en niet werkt (schaduw of zon, de juiste hoogte, het meest geschikte materiaal). Ze zijn meestal graag bereid om mee te denken.

Meer tips over het vergoenen van de gemeente lees je in het rapport ‘Advies voor Groene Gemeentes’