Nieuws

De smaak van een tomaat testen met een iPhone

Gepubliceerd op
7 december 2018

De smaak meten zonder te proeven. Voor tomaat kan dat al decennia met het door Wageningen University & Research ontwikkelde smaakmodel. Dit model maakt beoordeling van de smaak al een stuk eenvoudiger dan met een panel, maar is toch nog redelijk omslachtig. Voor een huidige smaakmeting met het model moet er minimaal 3 kilogram tomaten in een laboratorium binnenstebuiten worden gekeerd. De nieuwste sensoren bieden kansen om dit een stuk sneller en eenvoudiger te kunnen. En misschien in de toekomst zelfs met een iPhone!

De smaakpanels van Wageningen University & Research zijn een begrip: een consumentenpanel en productspecifiek getrainde sensorische panels die de smaak van verschillende producten beoordelen. Onder meer op basis van de kennis van die panels ontwikkelde WUR smaakmodellen voor een aantal producten. Die modellen werken, maar er is behoefte om ook zelf in de kas of loods aan een enkele vrucht al een snelle smaakmeting te kunnen doen. Zo kan de keten de smaak beter monitoren voor de uiteindelijke consument.

Het binnenkort te starten project Fresh on Demand werkt aan kwaliteitsverbetering in de groente- en fruitketen, voor een betere aansluiting op de wensen van consumenten. Smaak is daarvan een belangrijk onderdeel. Daarom wordt binnen Fresh on Demand onderzocht of smaak ook met non-invasieve sensoren kan worden gemeten. In de praktijk wordt als 'snelle' smaakmeting vaak alleen het brix-gehalte (de hoeveelheid opgeloste suikers) gemeten. Maar smaak is meer dan alleen de zoetheid van een tomaat.

Daarom onderzoekt WUR komend jaar een selectie non-invasieve sensoren, waaronder VIS/NIR Hyperspectral Imaging & Transmission Spectroscopy, diverse handheld-sensoren en TeraHertz. Doel is met hulp van deze sensoren een nieuw smaakmodel te ontwikkelen om de smaak te meten. Dat is eenvoudiger en dus goedkoper dan met het huidige smaakmodel en sneller en vollediger dan met alleen een brixmeting.

De gebruiksvriendelijkheid volgt uit het feit dat de sensoren 'non-invasief'zijn: de tomaten worden van vanaf de buitenkant getest, en hoeven dus niet kapot gemaakt worden. Daarmee is het mogelijk om smaakonderzoek al in de kas van bijvoorbeeld een veredelaar uit te voeren. Daarbij komt dat een aantal van de te onderzoeken sensoren al ingebouwd zitten in sommige smartphones.

Fresh on Demand is een publiek-private samenwerking van onder meer veredelaars, technische bedrijven, handelsbedrijven en teeltbedrijven en wordt mede gefinancierd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Doel van van Fresh on Demand is om groente- en fruitketens optimaal af te stemmen op consumentenwensen en -eisen zodat de groente- en fruitconsumptie toeneemt.