Nieuws

Debatreeks Wageningen in samenwerking met de Rode Hoed

Gepubliceerd op
11 oktober 2021

‘In het verleden zagen dierethici dieren vooral als slachtoffer van ons handelen. Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor het idee dat dieren zelfstandige actoren zijn met een eigen wil en een perspectief op hun eigen leven. Deze nieuwe lens waardoor we naar dieren kijken betekent dat we dieren anders moeten gaan behandelen. Ook opent het de weg naar spannende nieuwe onderzoeksvragen over hoe we beter met dieren kunnen samenleven.’

Dit zijn woorden van WUR filosofe Bernice Bovenkerk, bezig met een vidi project over dierlijk actorschap. Zij is één van de gasten bij een drietal avonden, georganiseerd door Wageningen University & Research en debat centrum De Rode Hoed. Thema is: Mens en Dier. Samen met expert dierenwelzijn Karel de Greef (Wageningen Livestock Research) gaat ze in gesprek met onder andere varkensfluisteraar en dierenarts Kees Scheepens en Mariska Kret, hoogleraar cognitieve psychologie in Leiden.

‘We werden benaderd door De Rode Hoed om samen een drietal avonden te organiseren over de relatie tussen mens en dier. Een mooie kans om wetenschappers in een informele setting te laten discussiëren over hun ideeën, met mensen uit heel andere velden en vanuit andere perspectieven.’ zegt Channah Durlacher, persvoorlichter en communicatieadviseur bij de Social Sciences Group, ‘het thema mens en dier is echt een WUR-thema. Onderwerpen als de dubbelheid in de relatie met staldieren en huisdieren, zoönose en de toekomst van vlees en vlees eten zijn centrale thema’s in ons onderzoek en onderwijs.’