Nieuws

Delen is de toekomst

Gepubliceerd op
23 september 2022

Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de Shared Research Facilities van WUR en de onderzoeksfaciliteiten van andere organisaties op Wageningen Campus en daarbuiten? Dat was het onderwerp tijdens de live Finding Answers Together (FAT) bijeenkomst op 22 september j.l. Zowel medewerkers van WUR als ook andere onderzoeksinstellingen, bedrijven en organisaties op Wageningen Campus gingen hierover met elkaar in gesprek.

Door onderzoeksapparatuur en – faciliteiten open te stellen voor gedeeld gebruik en gezamenlijke investeringen te doen, kunnen we nieuwe ideeën en de ontwikkeling van innovatieve technologieën stimuleren en versnellen.

Delen van kennis, expertise en talent

Petra Roubos, Manager Shared Research Facilities van Wageningen University & Research, deelde de strategie van WUR op Shared Research Facilities en vertelde over de mogelijkheden tot samenwerking, knowledge transfer en new business, en de toegang tot wetenschappelijke expertise en talent. ‘Sharing is the future’, is haar credo. Anna Blok, Ecosystem manager van Unilever Foods Innovation Centre deelde namens Unilever ervaringen én uitdagingen met betrekking tot het gebruik maken en delen van onderzoeksfaciliteiten op de campus.

Brede, laagdrempelige en (kennis)veilige toegang

Naast onderzoeksinstellingen, bedrijven en organisaties op Wageningen Campus, hebben ook startups en MKB behoefte aan geavanceerde apparatuur en voorzieningen als generieke labruimtes, keukens, kassen, pilot voorzieningen etc. Maar zijn al deze partijen zich al voldoende bewust van de mogelijkheden? Daar is nog volop werk te doen, bijvoorbeeld het benadrukken van de voordelen van gedeeld gebruik en het doen van gezamenlijke investeringen. Ook het belang van de brede, betaalbare, laagdrempelige en (kennis)veilige toegang tot de faciliteiten werd besproken. Daarnaast werd het delen van analyses, en het beschikbaar stellen van een poule van operators bediscussieerd. De sessie heeft een mooi aantal inzichten over de verschillende aspecten opgeleverd.

Onderzoeksfaciliteiten toegankelijk gemaakt

Wageningen University & Research en Foodvalley NL maken geavanceerde onderzoeksfaciliteiten toegankelijk voor onderzoekers van universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven binnen en buiten Wageningen Campus.

Geavanceerde apparatuur en faciliteiten voor vernieuwend onderzoek vragen vaak om flinke investeringen. Voor realisatie en onderhoud, maar ook in ontwikkeling van kennis enexpertise voor het gebruikhiervan. Investeringen die voor velen van toegevoegde waarde kunnen zijn. Shared Research Facilities van WUR kan hierbij ondersteunen.

De capaciteit van onderzoeksapparatuur en -faciliteiten wordt steeds vaker ten volle benut, door onderzoekers binnen en buiten WUR en Wageningen Campus, en via samenwerkingsprojecten. En het aanbod groeit. Dankzij een toenemend aantal gezamenlijkeinvesteringen in state-of-the-art apparatuuren een toename in het aantal partijen dat hun onderzoeksapparatuur- en faciliteiten beschikbaar steltvoor delen.

Interesse in de mogelijkheden?

Neem contact op met het team van Shared Research Facilities van WUR.