Nieuws

Derde module PicknPack ontwikkeld: Quality Assesment and Sensing Module

Gepubliceerd op
17 februari 2016

Bij het verpakken van groenten en fruit en het produceren van kant-en-klaarmaaltijden gebeurt de kwaliteitsinspectie nog grotendeels via visuele evaluatie door operatoren. Deze visuele inspectie is echter subjectief, arbeidsintensief en beperkt tot kwaliteitseigenschappen aan het oppervlak die met het blote oog zichtbaar zijn.

Het PicknPack-project wil deze kwaliteitsinspectie verbeteren en automatiseren door middel van sensoren. Samen met partners Wageningen UR, InnoSpexion (DK) en de Universiteit van Manchester (UK) ontwikkelt de KU Leuven een module voor automatische kwaliteitsinspectie en –kwantificatie.

Combinatie van RGB en 3D-cameravisie

Een combinatie van RGB en 3D-cameravisie bepaalt contactloos het gewicht van de individuele vruchten in een tros en detecteervisuele defecten aan het oppervlak. En inspecteert de verdeling van de componenten in een kant-en-klaarmaaltijd. Dankzij een hyperspectrale camera wordt de rijpheid van de individuele vruchten nauwkeurig bepaald en kunnen defecten aan en net onder het oppervlak gedetecteerd worden. Daarnaast laat deze camera, die een spectrale vingerafdruk opmeet voor elke pixel in het beeld, toe om ook visueel gelijkaardige componenten in kant-en-klaarmaaltijden te onderscheiden.

Migrolfsensoren meten

Naast de kwaliteit aan en net onder het oppervlak wordt ook de interne kwaliteit gecontroleerd. Migrolfsensoren meten de verdeling van de belangrijkste componenten (bijvoorbeeld water, vet) terwijl X-stralentomografie toelaat om defecten in de interne structuur (bijvoorbeeld holtes, ontbrekende structuren) te inspecteren. Terwijl deze sensoren elk afzonderlijk al meerwaarde kunnen bieden in de voedingsindustrie, wordt ook onderzocht hoe combinatie van deze sensoren via sensorfusie extra meerwaarde kan bieden.

Tenslotte wordt ook gewerkt aan flexibele trainingsalgoritmes die een operator zonder technische opleiding toelaten om de module op een intuïtieve manier te trainen voor een nieuwe cultivar of nieuw product.

In het PicknPack-project werkt Wageningen UR Glastuinbouw nauw samen met Food & Biobased Research van Wageningen UR.

Het PicknPack-project wordt gefinancierd door de Europese Unie.