Nieuws

Digitaal Handboek Bodem en Bemesting is efficiënt en actueel naslagwerk

Gepubliceerd op
25 april 2014

Eind 2013, tijdens de informatiedag van het Masterplan Mineralenmanagement in Nijkerk, werd het Handboek Bodem en Bemesting gepresenteerd. De afgelopen maanden is dit digitale handboek aangepast en gepolijst en op 15 april is de definitieve versie op internet gelanceerd en voor iedereen te raadplegen op de gelijknamige website.

Het Handboek Bodem en Bemesting is de voortzetting van ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen’, dat tot voor kort als bijlage verscheen op Kennisakker.nl. Naast de bemestingsadviezen zoals voorheen opgenomen in de ‘Adviesbasis’ zijn er nieuwe adviezen en handvatten voor bodembeheer in het handboek te vinden. Met het digitaliseren van de ‘adviesbasis’  is het zoeken naar informatie flink vereenvoudigd. De efficiënte zoekingangen op handeling, gewas en bodem zorgen dat gebruikers, zoals bemestingadviseurs en telers, snel en makkelijk toegang hebben tot de informatie.

Adviezen voor bodembeheer

Het Handboek Bodem en Bemesting bevat nieuwe relevante achtergrondinformatie over effecten van pH, bekalking en calcium op structuur en bodemleven en informatie over grondbewerking en berijding. Daarnaast is informatie opgenomen over de diverse grondanalysemethodes van de laboratoria Altic en BLGG AgroXpertus. Ook actuele  informatie over groenbemesters, vruchtwisseling, waterbeheer en aaltjesbeheersing is makkelijk te vinden. Het handboek zal voortdurend worden geactualiseerd en uitgebreid om zo de vraagbaak te worden op gebied van alle bodem gerelateerde adviezen voor de akkerbouw.

Het handboek is opgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt met financiering vanuit het Masterplan Mineralen Management van het Productschap Akkerbouw en de PPS Bodem.

Met vragen of opmerkingen over het Handboek Bodem en Bemesting kunt u contact opnemen met Ir. J.J. de Haan, secretaris van de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt.