Nieuws

Dit is de nieuwste en blauwste opleiding van WUR

article_published_on_label
24 februari 2023

Vanaf september 2023 zijn ze van harte welkom: studenten voor de nieuwe BSc-opleiding Marine Sciences. “Alles wat speelt in zeeën en oceanen krijgt nu eindelijk de aandacht die het verdient in het onderwijs aan WUR”, stellen pioniers Jan Philipsen en Karen Fortuin.

Voor een klein land heeft Nederland een behoorlijke kustlijn en een uitgestrekte zone op zee waarop economische activiteit plaatsvindt. Die activiteiten op het gebied van voedselvoorziening, duurzame energie, delfstofwinning, transport en toerisme nemen steeds verder toe. “Eigenlijk vreemd dat er nog geen WO-bachelor Marine Sciences bestond in Nederland”, aldus kwartiermaker Jan Philipsen. De opleiding die hij opzette bereidt studenten voor op de MSc opleiding Aquaculture and Marine Resource Management, meerdere andere vervolgopleidingen aan WUR en verwante opleidingen aan universiteiten in binnen- en buitenland.

Philipsen is niet de enige die de noodzaak van de nieuwe BSc opleiding inziet. Uit extern uitgevoerd werkgeversonderzoek bleek dat functies in het werkveld vaak ingevuld werden door specialisten, terwijl de behoefte juist groot is aan breed opgeleide professionals. Twee jaar geleden startte Philipsen daarom met het opzetten van een nieuwe Engelstalige opleiding volledig gericht op het mariene domein. Inmiddels zijn twee belangrijke toetsen (macrodoelmatigheid en accreditatie) achter de rug en kan de opleiding in september 2023 officieel van start gaan met een eerste lichting studenten.

Bouwsteentjes combineren

“Wat de opleiding sterk maakt, is het integrale karakter”, vertelt Karen Fortuin, de nieuwe opleidingsdirecteur die het stokje van Philipsen overneemt. Vanaf de start werkten docenten en hoogleraren van de kenniseenheden dierwetenschappen, omgevingswetenschappen en sociale wetenschappen samen met onderwijsspecialisten aan de opleiding. Ze richtten zich op drie focusgebieden: voedsel, natuur en samenleving.

Alle studenten doorlopen hetzelfde brede programma. “We hebben nieuwe vakken opgezet samen met andere opleidingen en in samenwerking met partijen buiten de universiteit. Aan het begin en eind van het eerste, tweede en derde jaar hebben we integratievakken in het programma opgenomen. De vakken daartussenin zijn bouwsteentjes. Aan het eind van het jaar moeten de studenten alle bouwsteentjes combineren”, zegt Philipsen. Dat betekent daadwerkelijk onderzoek doen in de Noordzee en Waddenzee en internationale casestudies bestuderen om nature based solutions te toetsen aan internationale criteria voor natuurbescherming van de IUCN. “We hopen dat de studenten een goed gevoel krijgen voor het vormgeven van nature based solutions.”

Boundary Crossing

Nog een uniek kenmerk van de nieuwe opleiding is het Boundary Crossing concept waarmee de studenten voortdurend in aanraking komen. “Boundary Crossing houdt in dat je leert over de grenzen van vakgebieden heen te kijken,” legt Fortuin uit. “Je gaat samenwerken en leren met mensen die anders zijn dan jijzelf, dus met een andere culturele, disciplinaire of professionele achtergrond.” WUR startte met dit concept in 2018 en past het sindsdien toe in een aantal vakken en opleidingen. “Bij de BSc Marine Sciences gaan we echter een stap verder doordat Boundary Crossing als een lintvak door de hele opleiding loopt,” gaat ze verder. “Het is een doorlopende leerlijn.”

Grote interesse

Het blijft nog even afwachten hoeveel studenten er komende september in de collegebanken zitten. De inschrijving opent op 1 maart. Philipsen: “Op de open dag vorig jaar in oktober bleek al hoe groot de belangstelling onder middelbare scholieren is. We hadden twee presentaties voor maximaal vijftig mensen gepland. Binnen een dag zaten die vol. We moesten het maximum telkens ophogen en waren uiteindelijk een van de drukstbezochte opleidingen van de open dag. Veel scholieren zagen ons als de mariene variant van de opleiding Environmental Sciences. Dat is ook een interdisciplinaire opleiding. Onze boodschap komt dus over. We mikken op 50 studenten om mee te beginnen in september.” Die kunnen zich dan vanaf het begin van hun studie onderdompelen in de uitdagingen van het mariene vakgebied.

Meer weten over de opleiding?