Nieuws

Dit zijn de projecten van WUR en partners die geld krijgen uit het Nationaal Groeifonds

article_published_on_label
14 april 2022

In totaal krijgen negen kennis- en innovatieprogramma’s waar Wageningen University & Research (WUR) bij betrokken is, financiering uit het Nationaal Groeifonds. In sommige gevallen krijgen ze pas daadwerkelijk geld als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Dat heeft de commissie die gaat over de toekenning van de miljarden in het Nationaal Groeifonds bekend gemaakt. Met dat fonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 in totaal 20 miljard euro in projecten die zorgen voor duurzame, economische groei op de lange termijn.

NL2120, een groot project waar WUR mede aan de basis van staat, moet eerst aan een aantal voorwaarden voldoen voordat het van start mag gaan. Aanvullende
voorwaarden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het vergroten van
het commitment van bedrijven, het betrekken van specifieke organisaties bij
voorstellen of het concreter uitwerken van voorgestelde projecten en
activiteiten. Daarnaast haakt WUR met eigen onderzoeksvoorstellen aan bij drie andere projecten die wel nu al zijn goedgekeurd binnen de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds:

  • Biotech Booster
  • CROP-XR
  • LLO-katalysator

Groene verdienvermogen

NL2120 is een unieke samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen om gezamenlijk te zoeken naar praktisch toepasbare natuurlijke oplossingen: ‘nature based solutions’. Voorbeelden hiervan zijn kustversterking met zand en slib, zoals bij de zandmotor, natuurlijke buffergebieden ter bescherming tegen overstromingen van rivieren en het gebruik van slimme groene oplossingen voor het opvangen van water en het koelen van steden.

De integrale aanpak van NL2120 verrijkt en verdiept kennis en past algemene kennis toe in lokale context, door kennisontwikkeling en praktijkervaring te combineren. Met de ontwikkelde kennis en ervaring draagt het programma bij aan beleidskeuzes voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland. Het voorstel combineert een nationaal kennisprogramma met het opdoen van ervaring in projecten in verschillende landschapstypen, zoals de hoge zandgronden, het veenweidegebied, de stad en de kust. De projecten leveren kennis over de werking van natuurlijke oplossingen, innovatieve verdienmodellen en maatschappelijke veranderprocessen.

Overige projecten

Andere projecten waar WUR bij betrokken is moeten nog een nadere onderbouwing aanleveren voor ze geld krijgen. Naast NL2120 zijn dat de projecten:

  • Cellulaire Agricultuur
  • Duurzame Materialen NL
  • NXTGEN HighTech
  • Photon Delta
  • Toekomstbestendige leefomgeving
  • Werklandschappen van de toekomst
  • De Digitaliseringsimpuls

Wat is de Digitaliseringsimpuls?


De Digitaliseringsimpuls is een voorstel in de pijler van Kennisontwikkeling. Het budget is aanzienlijk en gericht op de hele onderwijskolom. De Digitaliseringsimpuls is een vervolg op het Versnellingsplan. De rest van 2022 wordt benut om een organisatiestructuur te bouwen. Daarvoor zoekt het consortium een kwartiermaker. Voor WUR zijn twee transities binnen het plan van belang: wendbaar onderwijs en digitaal lesmateriaal. De betrokkenheid van de universiteiten verloopt via UNL.

Meer informatie

Meer informatie over de projecten is te vinden in het rapport van de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds dat je hier kunt downloaden.