Nieuws

Drie wageningse wetenschappers ontvangen NWO ENW-KLEIN subsidie voor vernieuwend onderzoek

Gepubliceerd op
29 oktober 2020

Hoe planten zich wapenen tegen zout, de herkomst van Surinaamse rijst, en een project over de invloed die planten en wolken op elkaar hebben: drie Wageningse wetenschappers ontvangen een ENW-KLEIN subsidie voor vernieuwend, fundamenteel onderzoek.

Hoe planten en wolken elkaar beïnvloeden

Jordi Vilà-Guerau de Arellano - i.s.m. Thomas Röckmann (UU)

Planten hebben een onzichtbare, maar belangrijke invloed op de wolkenvorming door bladtranspiratie. Tegelijkertijd werpen wolken bewegende schaduwpatronen op de grond en verstrooien ze zonlicht - beide stimuleren de fotosynthese. Deze actieve synergie tussen planten en wolken is tot nu toe ongrijpbaar omdat het moeilijk is om op de vereiste schaal van tijd en ruimte metingen te doen en de verbindingen tussen deze biofysische processen te simuleren. Het CloudRoots project zal gebruik maken van nieuwe, geavanceerde observatie- en simulatietechnieken om twee belangrijke onzekerheden in weer- en klimaatmodellen te verminderen: de variabiliteit van de wolken over land en de opname van kooldioxide door de biosfeer.

Projectnaam: CloudRoots - Clouds rooted in a heterogeneous biosphere

De oorsprong van Marron-rijst

Eric Schranz - i.s.m. Tinde van Andel (IBL/Naturalis Biodiversity Center)

Surinaamse Marrons, afstammelingen van gevluchte slaven, kweken honderden rijstvariëteiten. Die verschillen radicaal van moderne rijstcultivars, maar zijn nauwelijks wetenschappelijk onderzocht. Waar komt de rijst van de Marrons vandaan? Dit project integreert etnobotanisch en genetisch onderzoek en verbindt de traditionele kennis van de Marrons met geschreven bronnen en het DNA van hun rijst. Waarschijnlijk weerspiegelen de rijstvelden 370 jaar migratie en aanpassing: oude Afrikaanse landrassen, historische cultivars uit de US, rijst geruild met Aziatische contractarbeiders en zelf ontwikkelde variëteiten. Dit onderzoek draagt bij aan de herwaardering van een belangrijk gewas voor de huidige en toekomstige voedselzekerheid en de Afro-Amerikaanse culturele erfenis.

Projectnaam: Hidden crop diversity in Suriname: tracing the origins of Maroon rice by integrating ethnobotany and genomics.

Hoe planten zich wapenen tegen zout

Yanxia Zhang en Christa Testerink

Planten kunnen hun wortelgroei aanpassen aan een complex bodemmilieu. Deze aanpassingen worden over het algemeen niet door één enkel gen bepaald, maar door netwerken van genen. Yanxia Zhang en Christa Testerink van het ‘Roots in salt lab’ willen de genetische netwerken blootleggen die de wortelgroei sturen en planten in staat stellen om zoutstress te overleven. Met de kennis die dat oplevert zijn gewassen als rijst, tarwe, tomaten en aardappels beter bestand te maken tegen zout en droogte. Droogte en verzilting vormen een enorme bedreiging voor de landbouw, en dus voor mensen. En die problemen nemen alleen maar toe naarmate de wereld verder opwarmt.

Projectnaam: Rooting in Salt: Gene Regulatory Networks that Guide Root Developmental Plasticity