Nieuws

Dubbele expeditie naar Antarctica van start

Gepubliceerd op
29 november 2018

In december vertrekken onderzoekers van Wageningen Marine Research met twee onderzoeksschepen naar verschillende kanten van de Zuidpool. Met de Duitse ijsbreker Polarstern wordt vervolgonderzoek gedaan naar het belang van zee-ijs voor het functioneren van het ecosysteem. Aan de andere kant van Antarctica houden onderzoekers zich bezig met krillonderzoek. Met als doel een bestandschatting te maken van deze commercieel beviste soort. Dat gebeurt met het Japanse onderzoeksschip Kaiyo-maru. Zo'n dubbele expeditie biedt een unieke kans om de ecosystemen van meerdere regio's van Antarctica met elkaar te vergelijken.

De wonderen van de Weddellzee 

In de Weddellzee aan boord van Polarstern werken de onderzoekers van Wageningen Marine Research nauw samen met collega's van het Alfred Wegener Instituut, de Australian Antarctic Division en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. De samenwerking heeft als doel een relatie te leggen tussen het leven onder het zee-ijs, de verspreiding van hogere predatoren zoals vogels en zeehonden, en de eigenschappen van het ijs en het onderliggende water. Hiervoor wordt een combinatie van gegevens en monsters verzameld, door middel van bijvoorbeeld vogel- en zeezoogdiertellingen, en verschillende visnetten zoals de SUIT (Surface and Under Ice Trawl) en de RMT (Rectangular Midwater Trawl). Daarnaast kunnen de gegevens vergeleken worden met eerdere expedities in deze regio. Met als doel een beter beeld te krijgen van de natuurlijke variatie tussen jaren en het effect van verschillende concentraties zee-ijs op de verspreiding van dieren.

Krill in Oost-Antarctica

Voor het maken van visserijbeleid is een schatting van de hoeveelheid aanwezige dieren noodzakelijk, om er zo voor te kunnen zorgen dat er niet te veel wordt weggevist. Aan de oostkant van het Antarctisch continent wordt op dit moment niet commercieel op krill gevist. De laatste jaren zijn echter wel proefvangsten gedaan, gericht op eventuele commerciële haalbaarheid van een nieuwe visserij. De laatste eerdere schatting van het krillbestand in dit gebied werd gemaakt door de Australiërs in 1996, tijdens de expeditie BROKE (Baseline Research on Oceanography, Krill and the Environment). In december zal er opnieuw een bestandschatting worden gemaakt in deze regio met de Japanse Kaiyo-maru. Samen met onderzoekers van verschillende Japanse, Chinese en Amerikaanse instituten wordt de staat van het ecosysteem opnieuw bekeken. Deze keer gaat ook de SUIT mee om te kijken of de krill zich op bepaalde momenten concentreert in het oppervlaktewater zoals in eerdere studies werd gevonden. Naast krill worden er ook andere beestjes verzameld voor verder onderzoek.